Joosep (Ta lisagu)

Avaldatud 16.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Jeesuse ema Maarja abikaasa. Tahad rohkem teada? Loe: Matteuse 1:18−25; 2:13−23.

Mõtted tänaseks

Sageli alahinnatakse Joosepi rolli Jeesuse sünni loos ja sellest on kahju. Joosep pidi ilmutama tohutu suurt usku. Ta oli Maarjaga kihlatud, kui äkki rääkis Maarja talle, et ootab last. Joosep oli kindel, et see ei saanud tema laps olla ning seepärast kaalus suhte katkestamist. Kuid unes teatas Jumal Joosepile, et Maarjal ei olnud mingit salajast armulugu, vaid et ta oli lapseootele jäänud Pühast Vaimust. Joosepil ei olnud kindlasti lihtne selle selgitusega leppida! Sellegipoolest otsustas ta toetada Maarjat kõiges, mida ta vajas nende teekonnal Petlemma.

Kohe kui laps oli sündinud, koitis uus kriis. Kuningas Heroodes soovis kõrvaldada kõik võimalikud konkurendid ja see tähendas vastsündinud „kuninga“ elule otsest ohtu. Nüüd käskis Jumal Joosepil võtta Maarja ja laps ning põgeneda Egiptusesse. See ei olnud tol ajal väike asi, kuid taas oli Joosepi usk piisavalt tugev. Sama kehtis ka Egiptusest naasmise kohta pärast seda, kui ta oli saanud unenäos järgmised juhtnöörid.

Oleks sobilik rõhutada Joosepi usku rohkem, kui me seda sageli teeme. Ta tegi seda, mida Jumal käskis, ning seda väga keerulistes oludes. Võib-olla peaksime lisama tema nime „usukangelaste“ nimekirja, mis on Kirjas heebrealastele 11. peatükis. Või ehk peaksime lihtsalt endale aeg-ajalt meenutama tema eeskuju, kui meie usk pannakse erakordsel moel proovile.

Minu palve

Palun Sind, Issand, anna mulle usku, mis on piisavalt tugev, et järgida Sinu juhiseid, ükskõik missugused on asjaolud!

Jaga Facebookis