Tema järeldus

Avaldatud 16.9.2023, rubriik Päeva sõna

Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!“ Luuka 10:37

Meie täiskasvanud noorte grupp käis igal aastal kärestikel parvetamas. Ühel sellisel retkel otsustasid kogenumad võtta ette pikema ja keerulisema jõelõigu. Olime kõik ohutusdokumentide ja giidi loengutega tuttavad. Aga sel päeval kui tekkis hädaolukord, oli vaja rohkem kui juttu. Üks parv läks ühel suuremal kärestikul kummuli ja inimesed jäid alla lõksu. Giid tegutses viivitamatult ning juhtis ülejäänud grupi kindlate ja selgete juhiste abil ohust välja. Tema teadmised ja tegutsemine päästsid elud. Ükskõik kui olulised olid loengud, käes oli aeg tegutseda.

Seadusetundja tuli Jeesuse juurde küsima igavese elu kohta. Jeesus omakorda küsis talt, mis on seaduses kirjas. Seadusetundja vastas seaduse kokkuvõttega, tsiteerides 5. Moosese 6:5 ja 3. Moosese 19:18 − armasta Jumalat ja armasta kaasinimest (Luuka 10:27). Jeesus kiitis seda vastust, aga siis küsis seadusetundja: „Kes siis on mu ligimene?“ (salm 29) Vastuseks jutustas Jeesus tähendamissõna halastajast samaarlasest (salmid 30−37), mida hakkasime üle vaatama eile. Lugu on jutustatud järjest võimenduvate šokkide jadana. Esiteks vägivald, mida mees pidi taluma: ta rööviti, tema riided võeti ära, teda peksti ja ta jäeti poolsurnuna maha. Teine šokk on see, mida vaimulikud mehed, preester ja leviit, ei teinud: nad ei aidanud üldse, nende religioon oli sõnad, mitte teod. Kolmas šokk on see, mida samaarlane tegi: ta oli põlatud võõramaalane, kuid ta nägi ohvrit, tundis talle kaasa, hoolitses tema haavade eest, pani ta oma looma selga, viis ta võõrastemajja, hoolitses ta eest ja maksis kinni tema kulud. Neljas šokk on Jeesuse järeldus: seadusetundja peaks samaarlast jäljendama! Meil on raske hoomata, kuidas see Tema kuulajaskonda vapustas. Jeesus palub meil näidata armastust tegudes, nagu Tema tegi meie suhtes. Armastus sundis Teda tulema ja meie eest surema, kui meie ei tahtnud Temaga midagi tegemist teha. Nüüd annab Ta meile jõudu armastada oma ligimest, kes on igaüks, kelle eest Ta suri. Ta ütles, et Tema kogukonda tuntakse armastuse järgi (Johannese 13:35). On saabunud aeg armastada!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis