Tagasitee koju

Avaldatud 16.11.2021, rubriik Päeva sõna

Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida − ja sina tuled minu juurde!“ Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!“ Siis Johannes andis talle järele. Matteuse 3:13−15

Püüa ette kujutada seest keerama panevat ebamugavust, kui sinult palub ristimist Jumala Poeg. Ta on „Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu“ (Johannese 1:29) ja sa oled avalikult patuseid kutsunud osa saama ristimisest kui kahetsuse sümbolist. Mis mõte on siis ristida Teda, kes ainsana pole kunagi patustanud?

„Kui Jeesus tuli Jordani äärde,“ kirjutab Ellen White, „et lasta ennast ristida, tajus Johannes Temas sellist iseloomupuhtust, millist ta polnud kunagi enne tajunud ühegi inimese juures. Jeesusest lausa õhkus pühadust ja aukartustäratavust.“18

„Ma ei saa seda teha!“ protestis Johannes ja nõudis, et palju sobivam oleks, kui Jeesus hoopis teda ristiks. Peetrus reageeris üsna samamoodi, kui Jeesus hiljem üritas tema jalgu pesta: „Mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu!“ (Johannese 13:8)

Inimlikult võttes on see täiesti loogiline. Ma ei suuda ette kujutada, et oleksin teistmoodi reageerinud, teades, kes olen mina ja kes on Jeesus. Tema on väärt igavikku, mina olen väärt surma. Selle asemel saadetakse Jeesus julmal piinariistal surma ja mina saan Tema alanduse tõttu igaviku.

„Johannes, ma tahan, et sa teeksid seda,“ vastas Jeesus, „sest meile on kohane täita kõike õigust.“

Jeesus sai ristitud, sest see oli meie jaoks õige asi teha, mitte sellepärast, et Ta seda vajas. Ta tuli maa peale „viimse Aadamana“ (1. Kiri korintlastele 15:45), inimkonna uue Peana. Nagu lapsevanem, kes demonstreerib väiksele lapsele uut ülesannet isiklikult, teadis Ta, et meie mõistus on patust nii varjutatud, et me ei mõistaks tagasiteed koju ilma eeskujuta. Me ei olnud mingil kombel võimelised end ise lunastama sellest kohutavast olukorrast, mille olime oma vastuhakuga tekitanud, seega tuli ta, et viia meid isiklikult tagasi kuningriiki, üsna samamoodi, nagu oli Ta isiklikult pilvesambas juhtinud iisraellased tõotatud maale.

Kui Jeesus astub Jordani jõkke, ei palu ta lihtsalt, et Johannes Teda ristiks; Ta palub ka sul Teda järgida. „Ma tean, et sa oled eksinud,“ ütleb Jeesus, „nii et järgne mulle, see on tagasitee koju.“

Jaga Facebookis