Täis Vaimu

Avaldatud 17.6.2022, rubriik Päeva sõna

Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu. Apostlite teod 13:52

Püha Vaimu töö on mõõtmatult suur. Sellest Allikast saab Jumala tööline väe ja võimekuse ning Püha Vaim on hinges Lohutajana kui Kristuse isiklik kohalolu. See, kes vaatab lihtsas, lapselikus usus Kristusele, saab Püha Vaimu mõju kaudu osa jumalikust loomusest. Kui kristlast juhib Jumala vaim, võib ta teada, et saab täielikuks Temas, kes on kõige pea. Samamoodi nagu Kristus sai austatud nelipühapäeval, saab Ta taas austatud evangeeliumitöö lõpul, kui Ta valmistab oma rahvast püsima jääma lõpukatsumuses − suurt võitlust lõpetavas lahingus.

Kui maa saab Jumala aust valgustatud, siis näeme sarnast tööd, mida tegid jüngrid Püha Vaimuga täidetult ülestõusnud Päästja väes kuulutades. Taevane valgus tungis nende pimenenud mõistusesse, keda Kristuse vaenlased olid petnud, ja valearusaam Temast lükati tagasi, sest Püha Vaimu tegevuse kaudu nägid nad nüüd Teda ülendatult kui Vürsti ja Päästjat, kes toob Iisraelile pattude kahetsuse ja kustutamise. Kristus sai austatud sellega, et Püha Vaimu vägi oli inimeste peal.

Kristuse ilmutus Püha Vaimu kaudu andis neile tunnetuse Tema väest ja majesteetlikkusest ning nad sirutasid oma käed usus Tema poole, öeldes: „Ma usun.“ Nii oli see varase vihma ajal, kuid hiline vihm on veel külluslikum. Inimeste Päästja saab austatud ja maa saab Tema õiguse kiirte eredast särast valgustatud. Tema on valguse allikas ning valgus avatud väravatest paistab Jumala rahva peale, et nad tõstaksid Tema aulise iseloomu üles nende ees, kes on pimeduses. − The Home Missionary, 1. november 1893.

Jaga Facebookis