Sinu tööperioodi esimene päev

Avaldatud 17.11.2021, rubriik Päeva sõna

Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!“ Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg. Luuka 3:21−23

Sajandite jooksul on paljud kristlased imestanud, miks tundub, et Jeesus tegi enne ristimist nii vähe. Mõned on oletanud, et Teda ei oleks õpetajana aktsepteeritud enne, kui ta oli jõudnud päris täis­kasvanuikka. Alla kolmekümneseid mehi ei peetud avaliku elu jaoks sobivaks. Selles oletuses võib olla tõtt: Jeesust võeti pärast kolmekümneseks saamist kindlasti tõsisemalt kui nooremana.

Teised, kes ei ole rahul, et meile on Jeesuse varajaste aastate kohta nii vähe üksikasju antud, on üritanud lünki täita ja välja mõelnud lapse­põlvelugusid, nagu näiteks seda, et Jeesus äratas surnuist ristil rippuva röövli või elustas savilinnu.

Kuid Piibel annab hea põhjuse, miks Jeesus ei alustanud oma tööga varem – ei olnud veel aeg. Palju sajandeid varem oli Taaniel seda nägemuses näinud. „Tea ning mõista,“ selgitas talle Gabriel, „alates sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on seitse aastanädalat; ja kuuskümmend kaks aastanädalat.“ (Taanieli 9:25) Käsk linna ülesehitamiseks tuli aastal 457 eKr Pärsia kuninga Artaxerxese ajal. Kuuskümmend üheksa nädalat ehk 483 prohvetlikku päeva lõppes aastal 27 − just siis, kui Jeesus sai ristitud.

Igale piibliuurijale pidi olema selge, millal Vürst Messias on saabunud. Ei olnud võimalik Jeesuse isikus eksida; Tema ristimisel oli Isa avalikult nimetanud Ta oma Pojaks ja öelnud, et lõpuks ometi on see aeg käes.

Sa märkad, et Jeesus alustas oma avaliku töö perioodi ristimisega. Mõtle nüüd faktile, et ka sind on teenimistöösse kutsutud. Igale koguduseliikmele on antud korraldus viia evangeelium maailma otsteni. Kui sind on ristitud, siis lisaks sellele, et oled avalikult kuulutanud, et sinu hetk on tulnud − et sa oled valinud Jumala riiki astumise −, alustad sa ka oma avalikku teenimisperioodi.

Tea, et kui sa tulid ristimisveest välja, naeratas isa ja ütles: „See on minu armas laps, kellest mul on hea meel.“ Sinu ristimine ei olnud finišijoon, vaid millegi suure algus. Astu välja ja jaga seda, mida sa tead; Jumala plaan on, et maailm seda näeks.

Jaga Facebookis