Ei mingit korratust ega fanatismi

Avaldatud 17.11.2022, rubriik Päeva sõna

Kes peab kinni õpetusekohasest ustavast sõnast, nii et ta oleks suuteline niihästi manitsema terve õpetuse varal kui ka ümber veenma vasturääkijaid. Kiri Tiitusele 1:9

Pidevalt on oht lubada meie hulka midagi, mida peame Püha Vaimu tegevuseks, aga mis tegelikult on fanatismi vaimu vili. Seni, kuni laseme tõevaenlasel end valele teele juhtida, ei või me loota, et jõuame kolmanda ingli kuulutusega siiraste südameteni. Me peame saama kuulekuse kaudu tõele pühitsetud. Ma kardan kõike, millel on kalduvus pöörata mõistus ära Jumala Sõnas ilmutatud tõe kindlatelt tõenditelt. Ma kardan seda, ma kardan seda.

Peame hoidma oma mõtted mõistlikkuse piirides, et vaenlane ei pääseks sisse, et kõike segamini ajada. On erutuva meelelaadiga inimesi, keda on lihtne fanatismi kallutada. Kui peaksime lubama kogudusse midagi, mis sellised inimesed eksitusse saadab, näeme peagi neid eksitusi kaugele levimas ja siis on nende korralageduse elementide tõttu häbiplekk kogu seitsmenda päeva adventistide kogudusel.

Olen uurinud, kuidas saada mõni varastest kogemustest taas trükki, et rohkem meie rahvast oleks neist teadlikud, sest ma olen ammu teadnud, et fanatism ilmneb uuesti, ainult teistmoodi. Peame kindlustama oma seisukohta Sõnaga ning vältima kõiki veidrusi ja imelikke kombeid, mis väga kiiresti kanda kinnitavad ja külge jäävad. Kui peaksime lubama oma ridadesse segaduse, ei suudame me oma tööga jätkata nii, nagu peaks. …

Kui väga ma kardan, et meie rahva hulka tuuakse midagi fanaatilist. Palju-palju on neid, kes vajavad pühitsust, kuid nad peavad saama pühitsetud tõesõnumile kuuletumise kaudu. − „Selected Messages“, 2. kd, lk 43, 44.

Jaga Facebookis