Ester

Avaldatud 18.9.2022, rubriik Päeva sõna

Siis Mordokai käskis Estrile vastata: „Ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid! Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?“ Estri 4:13, 14

Vanal ajal tegutses Issand imeliselt nende pühendunud naiste kaudu, kes ühinesid Tema töös meestega, kelle Ta oli valinud oma esindajateks. Issand kasutas naisi suurte ja otsustavate võitude saavutamiseks. Rohkem kui ühel korral tõi Ta naised hädaolukorras eesliinile ja päästis nende kaudu palju elusid. Kuninganna Estri kaudu vabastas Issand võimsalt oma rahva. Ajal, kui tundus, et mitte miski ei suuda rahvast päästa, tõi Ester koos oma õuedaamidega paastudes, palvetades ja kiirelt tegutsedes pääste oma rahvale.

Jumala tööga Vana Testamendi ajal seotud naiste tegevuse uurimine annab meile õppetunde, mis aitavad meil tänapäeval hädaolukordades tegutseda. Me ei pruugi küll sattuda nii kriitilisse ja silmapaistvale kohale nagu Jumala rahvas Estri ajal, kuid sageli suudavad pöördunud naised teha ka tagasihoidlikumal positsioonil olulise osa. Seda on paljud teinud ja veel paljud on selleks valmis. Naise kohus on ühineda oma abikaasaga oma poegade ja tütarde kasvatamises ja õpetamises, et lapsed võiksid pöörduda ja nende võimed saaksid Jumala teenimisse pühendatud. Palju on neid, kel on võimekus tegutseda koos oma abikaasaga sanatooriumi töös, ravida haigeid ning kõneleda teistele nõuandvaid ja julgustavaid sõnu. On neid naisi, kes peaksid taotlema haridust, mille abil nad saaksid täita arsti kohustusi. − „Special Testimonies“, Sari B, 15. kd, lk 1, 2.

Jaga Facebookis