Tema uuestiloomine

Avaldatud 19.5.2023, rubriik Päeva sõna

Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele. Ilmutuse 22:2

Kas oled kunagi saanud rohkem, kui ootasid? Olin pikal välisreisil ning pärast jutluste lõppemist pidin jääma veel mõneks päevaks hotelli, et enne teise riiki suundumist ühe projekti kallal töötada. Võõrustajad maksid heldelt ka lisaööd kinni. Mõeldes, kus nende lisapäevade kestel süüa saada, läksin vastuvõtulauda. Seal anti mulle teada, et võõrustajad olid tasunud ka kõigi toidukordade eest restoranis. Olin meeldivalt üllatunud ja väga tänulik!

Me ei suuda hoomata mis meid igavikus ootab! Isegi meie parim kujutlusvõime veab alt, kui tegemist on Jumala taevase üllatusega oma lastele. Piibli viimane raamat lõpeb stseeniga, kus lunastatud inimesed naasevad elupuu juurde. Ring on täis saanud ja Jumal on maa uueks loonud! Puu, mille Jumal oli alguses paradiisi istutanud, on tagasi. Kas mäletad, kuidas Jeesus tõotas ristil kurjategijale paradiisi (vt Luuka 23:43)? Siin me olemegi, seisame elupuu juures. Johannes paneb kirja selle raamatu seitsmenda ja viimase õndsakskiitmise: „Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse!“ (Ilmutuse 7:14) Väljend „oma rüüd pesevad“ on lahti seletatud Ilmutusraamatus varem: „[Nad] on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.“ (Ilmutuse 7:14) Õndsatel on õigus elupuule, surematuse sümbolile, sest nad on pesnud oma rüüd Talle veres, võttes nii vastu Tema tasutud lunastuse. „Elupuu uues Jeruusalemmas sümboliseerib igavest elu, mis on vaba surmast ja kannatustest. … Taas saavad inimesed osa igavese elu annist, mida Aadam nautis enne, kui patt maailma tuli. Kõik see, mis läks Aadama kaudu kaduma, on nüüd Kristuse kaudu tagasi saadud.“* Kiidetud olgu Issand! Ole julge! Jeesus on tasunud meie asemel igavese, kannatustevaba reaalsuse eest!
Minu vastus:
Ranko Stefanovic, „Revelation of Jesus Christ“, 2. tr (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2009), 604.

Jaga Facebookis