Vaim annab õiged sõnad

Avaldatud 19.6.2022, rubriik Päeva sõna

Sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu. Matteuse 10:20

Kõigist annetest, mille Jumal on inimesel andnud, ei ole ükski hinnalisem kui kõneand, kui see on Püha Vaimu poolt pühitsetud. Keel on see, millega me veename ja keelitame, sellega toome Jumalale palved ja kiituse ning anname edasi Lunastaja armastuse sügavad mõtted. Neil, kes on sobilikud mõistust valgustama, on sageli võimalus lugeda Piiblist või tõde õpetavatest raamatutest ja nii esitada tõendeid hingede valgustamiseks.

Kui Issanda hääl küsib: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?“, paneb jumalik Vaim südamesse vastuse: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!“ (Jesaja 6:8). Kuid pidage meeles, et kõigepealt peab huuli puudutama elav süsi altarilt. Siis on sõnad, mida kõnelete, arukad ja pühad. Siis oskate targalt otsustada, mida öelda ja mida ütlemata jätta. Te ei ürita näidata oma nutikust teoloogina. Te olete ettevaatlikud, et mitte äratada võitlusvaimu või tekitada eelarvamusi sellega, et esitate valimatult kõiki meie usu punkte. Te leiate piisavalt palju sellist, millest rääkimine ei ärata vastuseisu, vaid avab südame igatsema Jumala Sõna sügavamat tundmist.

Issand soovib, et te oleksite hingede võitjad. Kuigi te ei tohiks õpetuslikke punkte inimestele peale suruda, peaksite alati olema „valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on“ (1. Peetruse 3:15). Miks karta? Kartke seda, et teie sõnadel on eneseusalduse maik, et te räägite mõtlematuid sõnu, et sõnad ja kombed ei ole Kristuse moodi. Olge kindlalt Kristusega ühendatud ja esitage tõde, nagu see on Temas. Lepituslugu ei saa jätta südant puudutamata.

Kui õpite Kristuse tasadust ja alandlikkust, siis teate, mida inimestele öelda, sest Püha Vaim ütleb teile sõnad, mida peaksite rääkima. Neile, kes mõistavad vajadust hoida süda Püha Vaimu juhtimise all, antakse võime külvata seemet, mis võrsub igavesse ellu. See on evangeeliumitöölise töö. − (Australasian) Union Conference Record, 1. juuli 1902.

Jaga Facebookis