Sebulon (elupaik)

Avaldatud 19.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Jaakobi ja Lea kuues poeg; Sebuloni suguharu esiisa. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 30:19, 20; 49:13.

Mõtted tänaseks

Elu lõpul andis Jaakob prohvetlikud õnnistused oma poegadele (vt 1. Moosese 49:1−27), kaasa arvatud Sebulonile. Jaakob ütles: „Sebulon elab mererannal, ta saab laevade rannikuks ja tema selg on pööratud Siidoni poole.“ (salm 13) Kui vaatame Joosua 19:10−16, et teada saada, missugune ala anti Sebuloni suguharule pärast Kaanani vallutamist, siis märkame, et nende maa ei ulatunud mereni. Kuid hilisematel aastatel ulatus see mereni. Igatahes oli Sebulonil potentsiaali areneda suureks suguharuks, millel olid tähtsad ärihuvid, kuna nende maast kulges läbi mitu karavaniteed.

Sageli mainitakse Naftalit ja Sebuloni samas kontekstis. Näiteks Jesaja 9:1, kus prohvet ennustab, et ühel päeval saab maa, mis oli nende kahe suguharu osaks antud, tohutu suure eelise, sõnadega: „Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust.“ Sajandeid hiljem oli suur osa sellest Sebuloni maast see piirkond, kus tegi oma tööd Jeesus – Elav Valgus!

Konkreetse rahvastikuosa geograafiline asukoht võib sisaldada eeliseid või puudusi. Kuid peamine asi, mida meeles pidada, on see, et ükskõik missugune võib olla „pime“ pool, alati on väljavaade, et Jeesus suudab olukorda drastiliselt muuta. See kehtib ka meie kui üksikisikute kohta. Millal iganes meile valgus tuuakse, on oluline, et me ei „käiks pimeduses“, vaid valguses, mida Jumal on valmis meile kõigile paista laskma.

Minu palve

Aita mul, Issand, alati Sinu valguses „käia“!

Jaga Facebookis