Tema vankumatus

Avaldatud 20.1.2023, rubriik Päeva sõna

„Kas sa arvad, et ma ei või oma Isa paluda, ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui kaksteist leegioni ingleid?“ Matteuse 26:53

Külastasin hiljuti uuesti Washingtonis asuvat National Malli, kus on mitmeid monumente, nagu näiteks Lincolni memoriaal ja Washingtoni monument. Kui olin seal eelmine kord, ligi kolmkümmend aastat tagasi, ei olnud Martin Luther Kingi mälestusmärk veel ehitatud, nii et see oli minu jaoks täiesti uus. See on suurepärane monument. Memoriaali seintele on graveeritud mitu tema hämmastavat tsitaati, kaasa arvatud see, aastast 1963: „Pimedusega ei saa pimedust välja ajada, ainult valgusega saab. Vihkamisega ei saa vihkamist välja ajada, seda suudab ainult armastus.“

Kui Jeesus kinni võeti, tõmbas Peetrus mõõga välja, et Teda kaitsta, ning lõikas Malkuse kõrva ära (Johannese 18:10). Olen üsna kindel, et Peetrus ei sihtinud kõrva, vaid midagi palju elutähtsamat. Kuid Jeesus käskis tal mõõga tuppe panna ja ütles: „Kas sa arvad, et ma ei või oma Isa paluda, ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui kaksteist leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima?“ (Matteuse 26:53, 54) Kui Jeesus oleks tahtnud end vabastada, ei oleks Ta lootnud mõnele mõõgaga jüngrile. Ei! Ta oli vägagi teadlik üleloomulikest ressurssidest, mis olid Tal käepärast! Ta oli süütu, Tal oli vägi ja Tal olid muud jumalikud vahendid. Ja ometi ei kasutanud Ta neist midagi, vaid hoidis end vaos, et järgida oma Isa tahet meie lunastamiseks. Jõu kasutamine ei olnud Jeesuse plaan. Ta oli vankumatu oma otsuses järgida Jumala tahet, isegi kui see tähendas loobumist oma õigustest, oma väest ja oma kohast taevas. Vankumatus järgida Jumala plaani ja käia Tema ette seatud rada on kontrastis Tema jüngrite reaktsiooniga antud olukorras. Ka meil võib olla kiusatus kasutada jõudu, võib-olla mitte mõõgaga, vaid sõnade, hoiakute, hierarhia, võimu ja muude sunnivahenditega, et oma vastaseid allutada. Kuid Jumal palub meil järgida Jeesuse teed − armastuse, andestuse ja alandlikkuse teed (vt Kiri filiplastele 2:5−8). Jumal käsib meil oma „mõõgad“ tuppe panna, sest „vihkamisega ei saa vihkamist välja ajada, seda suudab ainult armastus“.
Minu vastus:

Jaga Facebookis