Täitunud tõotus

Avaldatud 21.11.2021, rubriik Päeva sõna

„Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.“ Kiri galaatlastele 3:27−29

Üksnes Jumala tõotusele toetudes kiskus Aabraham oma pere juured välja ja lahkus Kaldea mugavustest ebakindlasse eksistentsi võõral maal. „Sa saad palju järeltulijaid,“ selgitas Jumal, „nii et neid on nii palju nagu liiva mere ääres või tähti taevas.“

Kirjas heebrealastele viidatakse, et Aabraham, nagu teisedki usuhiiud, suri ilma, et oleks näinud Jumala tõotuse täitumist (Kiri heebrealastele 11:39, 40). Kui tema naine suri, pidi ta naise matmiseks maad ostma, sest ta ei olnud tõotatud maa omanikuks saanud. Kui Aabraham suri, olid tal küll pärijad, kuid neid oli lihtne kokku lugeda.

Kas Jumal vedas teda alt? Üldsegi mitte. Jumala tõotused on kaljukindlad, võid neid uskuda. Palju sajandeid pärast Aabrahami surma jätkas Jumal talle pärijate andmist ja Ta lisab nende hulka ka tänapäeval miljoneid.

Sel päeval, mil sind ristiti, andis Jumal sulle tõotuse: sinu patud on andestatud, ja kui Jeesus tagasi tuleb, tuleb Ta sulle järele. Aga Ta täidab tõotuse ka oma heale sõbrale Aabrahamile (vt Jaakobuse 2:23). Sel päeval, mil sind ristiti, „rõivastusid“ sa „Kristusega“. Ja kõik, kes on „Kristusega rõivastatud“, on „Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi“.

Sina oled täitunud tõotus. Kui Aabraham vaatles liivaterasid vee ääres või kaugeid valgustäpikesi öötaevas, soovides teada, kes võiks olla tema tulevased järeltulijad, mõtles Jumal sinu peale. Võis tunduda, nagu oleks sinu ristimise tunnistajateks üksnes vähesed kirikupingis istunud inimesed, kuid võid olla kindel, et seda jälgis kogu taevas ja inglid rõõmustasid, sest Jumala Sõna osutus taaskord ustavaks.

„Pärast seda ma nägin,“ ütles Johannes, „ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada.“ (Ilmutuse 7:9) Ta vaatas nägemuses läbi aja tulevikku ja nägi Jumala tõotust täitumas – järeltulijaid oli loendamiseks liiga palju. See paneb mind mõtlema, et äkki nägi Johannes seda tohutut rahvahulka vaadates juhtumisi ka sinu nägu.

Tee Jumala riigis kindlasti tutvust Aabrahamiga. Sa oled ju tema perekonna liige.

Jaga Facebookis