Vaim kutsub esile rõõmsa kiituse

Avaldatud 21.11.2022, rubriik Päeva sõna

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Kiri filiplastele 4:4

Palveta, palu tõsiselt ja lakkamatult, kuid ära unusta Jumala kiitmist. Iga Jumala lapse jaoks on kohane Tema iseloomu kaitsta. Sa võid ülistada oma Issandat. Sa võid näidata Tema ülalhoidva armu väge. Paljud ei hinda Jumala suurt armastust ega Jeesuse jumalikku kaastunnet. Tuhanded suhtuvad lausa põlgusega lunastusplaani kaudu ilmutatud võrratusse armu. Ka kõigil neil, kes sellest päästmisest on osa saanud, pole kõnealune asi selge. Nad ei arenda südames tänumeelt. Lunastus on aga teema, millesse ka inglid igatsevad vaadata. See on lunastatute teadus ja laul läbi igaviku lõppematute ajastute. Kas ei vääri see siis ka praegu hoolikamat uurimist ja mõtisklemist? Kas ei peaks me Jumalat kiitma südame, hinge ja häälega „tema imeliste tegude eest inimlastele“ (Psalmid 107:8)?

Kiitke Issandat oma kokkutulekutel. Kui Jumala sõna räägiti vanal ajal heebrealastele, anti korraldus: „Ja kõik rahvas öelgu: „Aamen!““ (Psalmid 106:48) Kui seaduselaegas Taaveti linna toodi, lauldi rõõmu- ja võidulaulu ning kogu rahvas ütles: „Aamen!“ ja kiitis Issandat (vt 1. Aja 16:36). See tuline reageering tõestas, et nad mõistsid räägitud sõna ning ühinesid Jumala teenimises.

Meie vaimulikel teenistustel on liiga palju formaalsust. Issand sooviks, et Tema sulased kuulutaksid Sõna Püha Vaimu väes. Ta soovib, et kuulajad ei istuks unises ükskõiksuses ega vaataks tühja pilguga ringi, reageerimata räägitule. Mulje, mis uskmatule nii jääb, on Kristuse religiooni jaoks kõike muud kui soodne. Nendel tuimadel, ükskõiksetel kristlastel ei jää ilmalikus tegevuses sugugi puudu innukusest ja püüdlikkusest; seevastu igavese tähtsusega asjad ei liiguta neid eriti sügavalt. Jumala hääl, mis kõlab Tema käskjalgade suu kaudu, võib olla neile kui üks meeldiv laul; selle pühalikud hoiatused, manitsused ja julgustused jäetakse aga kõik tähele panemata. Maailma meelsus on nad halvanud. Jumala sõna tõdesid kõneldakse vasksetele kõrvadele ja kõvadele, mõjutamatutele südametele. Kogudused peaksid olema selgelt ärkvel ja aktiivsed, julgustades ning ülal hoides Kristuse sulaseid ja aidates neid hingede päästmise töös. Kus kogudus kõnnib valguses, reageeritakse

Jaga Facebookis