Seguub (ülev)

Avaldatud 22.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Benjaminlase Hiieli noorim poeg; tema isa ehitas üles Jeeriko ja ohverdas Seguubi (9. sajandi keskpaik eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 1. Kuningate 16:34.

Mõtted tänaseks

Jeeriko ehitati üles ajal, kui kuri kuningas Ahab valitses põhjapoolse kümne suguharu üle. Kui iisraellased võtsid tõotatud maa pärast kõrberännakut oma valdusesse, oli Jeeriko esimene linn, mis vallutati ja hävitati. Seekord ehitati linn uuesti üles Peetelist pärit Hiieli juhtimisel. 1. Kuningate 16. peatüki lõpust loeme üsna salapärase väite: „Ta rajas selle oma esmasündinu Abirami hinnaga ja ta pani sellele väravad ette oma noorima poja Seguubi hinnaga.“ (salm 34) Enamik Piibli kommentaatoreid on arvamusel, et siin on tegemist inimohvritega − Abiram ehitustegevuse alguses ja Seguub siis, kui töö oli lõpetatud.

Meil on raske ette kujutada, et vanaaja maailmas oli tavaline komme tappa ja ohverdada inimesi religioossete rituaalide käigus. See oli üks asjadest, millele pidi Iisrael vastu panema. Jumal oli juba Aabrahamile selgeks teinud, et ta ei taha inimohvreid, ning oli väitnud, et Tema ise toob ülima ohvri. Jumala Poeg oli ainus Talle vastuvõetav inimohver.

Enamikule tänapäeva lugejaist on raske vastu võtta Vana Testamendi lugusid, kus Iisrael pidi terveid rahvaid hävitama. Võib-olla see laialt levinud inimohvrite toomise komme muudab sellega leppimise veidi lihtsamaks, sest kui religioossed väärnähtused nagu Abirami ja Seguubi rituaalne tapmine oleksid saanud Iisraelis tavaliseks, ei oleks usul Aabrahami Jumalasse mingit võimalust alles jääda.

Minu palve

Issand, minu arust on Piiblis palju asju, mida ma ei suuda mõista. Aga palun aita mul mõista, et vahel on pandeemilise ebajumalateenistuse pahede peatamiseks vaja läinud karme meetmeid!

Jaga Facebookis