Isaliku armastuse väljendus

Avaldatud 22.11.2022, rubriik Päeva sõna

Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Apostlite teod 4:32

Pühas aruandes on öeldud: „Nende seas ei olnud keegi puuduses.“ Sellest tekstist näeme, kui hästi abivajajate vajadused täideti. Usklikud, kel oli raha ja vara, ohverdasid need rõõmuga puudustkannatajate tarbeks. Müües ära oma majad või maa, tõid nad saadud raha ja asetasid selle apostlite jalgade ette. „Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas.“ (Apostlite teod 4:34, 35)

See heldemeelsus usklike poolt oli Vaimu väljavalamise tagajärg. Evangeeliumi poole pöördunuil oli „üks süda ja üks hing“. Neid valdas üksainus ühine huvi − neile usaldatud misjonitöö edu. Ahnusel ei olnud nende elus enam kohta. Nad armastasid vendi ja tööd, millele nad olid pühendunud, rohkem kui raha ja vara. Nende teod tunnistasid, et nad pidasid inimhingi suuremaks väärtuseks kui maist rikkust.

Nii on alati, kui Jumala Vaim hakkab juhtima inimese elu. Need, kelle süda on täidetud Kristuse armastusega, järgivad Tema eeskuju, kes meie pärast sai vaeseks, et meie Tema vaesuse läbi võiksime rikkaks saada. Raha, aeg, mõju − kõik annid, mis nad Jumalalt on saanud − on neile väärtuslikud ainult evangeeliumitöö edasiviimise vahenditena. Nii oli see ka varakristlikus koguduses, kus võis näha, et Vaimu väe läbi oli koguduseliikmetel kadunud kiindumus selle maailma asjade vastu ning nad olid tahtlikud tooma ohvreid, et nende kaasinimesed võiksid kuulda evangeeliumi. Sellistes paikades kuulutatud tõdedel on võimas mõju kuulajatele. − „Apostlite teod“, orig lk 70, 71.

Jaga Facebookis