Tema järjekindlus

Avaldatud 23.1.2023, rubriik Päeva sõna

Aga Jeesus ütles talle: „Sõber, tee seda, milleks sa siia tulid.“ Matteuse 26:50 (NASB)

Kui tegime Jeesuse jüngritest telesarja „Radical Discipleship“* („Radikaalne jüngerlus“), sain ühelt vaatajalt kommentaari, et ta ei usu, nagu oleks Jeesus nõus olnud, et Juudas on Tema jünger. Aga kuigi Jeesus nägi Juuda südant, ei lükanud ta teda tagasi (vt Luuka 6:13; Johannese 15:16). Selle asemel näitas Ta talle oma armu. Siiski saan selle vaataja arvamusest aru, sest Juudas võib vabalt olla ajaloo kõige põlatum inimene, tema nimi on alatu reetmise sünonüüm.

Evangeeliumid toovad Juuda reetmise välja sageli (vt nt Luuka 6:16; Johannese 12:4). Juudas oli jüngrite hulgas ainus, kellele anti konkreetne ülesanne − vastutada nende raha eest (Johannese 13:29). Ta reetis ja müüs Jeesuse kolmekümne hõbetüki eest (Matteuse 26:14−16). Aga see, kuidas Jeesus seda meest kohtles, on minu jaoks hämmastava julgustuse allikas. Jeesus ilmutas Juuda suhtes pidevalt erakordset heasoovlikkust ja armastust järjekindlusega, mida on raske hoomata. Jeesus üritas Juudast eriliste armastustegudega kogu aeg tagasi võita. Jeesuse ja Tema jüngrite viimasel õhtusöögil anti Juudale aukoht, Jeesusele nii lähedal, et talle leiba ulatada (vt Johannese 13:26). Peale selle mõisteti kellegagi koos söömist aktsepteerimise ja soosingu märgina. Ja Jeesuse viimased sõnad Juudale puudutavad tõesti mu südant. Juudas juhtis ülempreestrid, rahvavanemad ja rahva kohta, kus Jeesus oli, nii et nad saaksid Ta vahistada. Juudas andis neile märgi – suudluse (vt Matteuse 26:47, 48). Jeesus lasi Juudal end suudelda (salm 49), seejärel ütles talle: „„Sõber, tee seda, milleks sa siia tulid.“ Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni.“ (Matteuse 26:50) Kas tõesti? Sõber? Kuidas sai Jeesus Juudast sõbraks nimetada? Aga kuni päris lõpuni välja osutas Jeesus Juudale armastust ja heasoovlikkust. Ta armastas Juudast samamoodi nagu Ta armastab meid. Ta teab meist kõike – isegi meie motiive ja süngeimaid saladusi. Tema armastus ei sõltu meie headusest ja Ta on meiega kuni lõpuni!
Minu vastus:


* Ingliskeelset sarja saab vaadata aadressil https://jesus101.tv/. See videosari täiendab raamatut „Jesus 101: Radical Discipleship“.

Jaga Facebookis