Pimedust hajutamas

Avaldatud 23.5.2022, rubriik Päeva sõna

Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Jesaja 60:1, 2

Kogudus on määratud vahendiks, mille kaudu peaks paistma jumalik valgus selle maailm moraalsesse pimedusse ning õiguse Päikese rahuandvad kiired langema inimeste südamesse. Isiklik töö üksikisikute ja perekondadega moodustab osa tööst, mida on vaja Jumala moraalsel viinamäel teha. Kodudes peab ilmneb tasadus, kannatlikkus, sallivus ja Kristuse armastus. Kogudus peab tõusma ja särama. Jumala rahvas peab Vaimust ja tõe väest kiirates minema välja pimeduses viibivasse maailma ning ilmutama Jumala au valgust. Jumal on andnud inimestele õilsad mõistuse võimed, mida tuleb kasutada Tema auks ning misjonitöös on vaja kõiki neid võimeid aktiivselt rakendada. Jumala teenijate hulgas on näha Jumala andide arukat täiendamist ja arendamist. Kristuse tundmine suureneb päev-päevalt.

Tema, kes kunagi kõneles nii, nagu ükski inimene ei olnud kõnelenud, kes kandis inimlikkuse rüüd, on ikka veel Suur Õpetaja. Kui käite Tema jälgedes ja otsite kadunuid, tulevad inglid lähedale ja Jumala Vaimu valgustuse kaudu omandatakse suuremad teadmised parematest vahenditest ja võimalustest teie kätte usaldatud töö teostamiseks. …

Need, kes oleks pidanud olema maailma valgus, on heitnud vaid nõrku ja võbelevaid kiiri. Mis on valgus? See on jumalakartlikkus, lahkus, tõde, halastus, armastus. See on tõe ilmutamine iseloomus ja elus. Evangeeliumi jõuline vägi sõltub sellesse uskujate isiklikust jumala­kartusest ning Jumal on oma armastatud Poja surma kaudu hoolitsenud selle eest, et iga hing võiks olla varustatud igaks heaks teoks. Iga hing peab olema ere ja särav valgus, mis näitaks välja kiitust Temale, kes on meid kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. − The Review and Herald, 24. märts 1891.

Jaga Facebookis