Uuendamine

Avaldatud 23.10.2021, rubriik Päeva sõna

„Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.“ Apostlite teod 3:19−21

Üldiselt ei lähe keskmisel inimesel kuigi kaua avastamiseks, et selle maailmaga on midagi valesti. Kui sul vedas ja sa sündisid ilma terviseprobleemideta, hakkab see katkine maailm, kuhu sa sündisin, lõpuks ikka mõjuma. Miski annab viimaks järele.

See tekitab igatsuse millegi parema järele. Sedamööda kuidas aastad mu enda keha rüüstavad, leian end igatsemas nooruspõlve, kui tervenemine käis kiiremini ja probleeme oli vähem. Aga muidugi ei ole see lapsepõlv, mida inimsüda igatseb, vaid maailm, mille kaotasime siis, kui purunes usalduslik suhe Jumalaga. Inimesed on sündinud mälestusega Eedenist; nagu Koguja raamatus on öeldud, et Jumal „on nende [meie] südamesse pannud ka igaviku“. (Koguja 3:11)

Sellepärast tunneme ära ebatäiuslikkuse ja katkisuse, kui seda näeme. Keegi meist ei sündinud täiuslikku maailma, seega ei ole meil usaldusväärset võrdluspunkti, millega oma ebatäiuslikku eksistentsi võrrelda. Muidugi mäletame aega, mil meil oli rohkem jõudu ja kui asjad nii palju haiget ei teinud. Kuid tegelik põhjus, miks me isegi kerge kannatuse vastu protestime, on see, et me sündisime piisava mäluga Jumala algsest plaanist, seega teame, et me ei pea leppima praeguse olukorraga kui Jumala tahtega. Plaanis oli midagi paremat ja see parem on tulemas.

Peetrus selgitab oma pöördelises jutluses Kristuse missioonist, et kui Jeesus tagasi tuleb, siis „uuendatakse kõik“. Meie mäss lõpeb. Valu ja kannatused kaovad täielikult ning me saame taas Eedenisse astuda. Vahepeal võivad need valud ja vaevad − ja ka tõsisemad probleemid − olla igapäevaseks meeldetuletajaks, et midagi paremat on tulemas. Samamoodi nagu Matteuse evangeeliumi 24. peatükis ettekuulutatud ülemaailmne häda, võib ka valu ja haigust võtta märgina, et meie maailm hakkab oma katkist seisukorda lõpetama ja saab uueks. Planeet kogeb selliseid asju nagu maavärinad, näljahäda ja sõjad − töötamast lakanud süsteemi suremisvalusid. Mõtle haigusest nii: sinu keha kogeb oma ajamärke. Kuid kõigi asjade uuendamine toimub varsti.

Jaga Facebookis