Tema õiguste taastamine

Avaldatud 24.1.2023, rubriik Päeva sõna

„Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?“ Ta vastas talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles talle: „Hoia mu lambaid kui karjane!“ Johannese 21:16

Saime kokku avalikus kohas. Tema silmad reetsid magamatust ja väsinud vaimu. Ta oli jõudnud ainete kuritarvitamise allakäiguspiraalil põhja ning tundis end abitu ja lootusetuna. Kui meie kohtumised jätkusid, hakkas ta aja jooksul uskuma, et Jumalal on tema jaoks midagi paremat varuks. Mitme kuu pärast pakuti talle ülikoolis professorikohta. Tema jõud ja enesekindlus uuenesid, vaim värskenes ja usk Jumalasse taastus täielikult. Sellest naisest sai ere nool, mis osutas armulise Jumala poole.

Niisiis, kas pärast läbikukkumist on teenimistööd? Kas Jumal saab kasutada meid oma auks pärast tõsist väärsammu? Mul on hea meel, et sa seda küsid! Pärast ülestõusmist ilmus Jeesus oma jüngritele kolmandat korda Galilea järve ääres ja valmistas neile hommikusöögi (Johannese 21:12−14). Nad olid kogu öö kõvasti rassinud, kuid ei olnud midagi püüdnud, ning Jeesus oli imeliselt lasknud neil suure hulga kalu saada (vt salmid 1−11). See sündmus sarnaneb Luuka evangeeliumi 5. peatükis kirjeldatuga Jeesuse avaliku teenimistöö alguses, ainult et nüüd on see pärast seda, kui Peetrus on Jeesuse kolm korda salanud (Johannese 18:25−27; Markuse 14:66−72). Tal ei ole enam kõiki vastuseid ja tema enesekindlus on löönud kõikuma. Kuna Peetrus oli Jeesust kolm korda salanud, pakub Jeesus talle nüüd võimalust Talle kolm korda oma armastust kinnitada (Johannese 21:15−17). Peetrus vastab alandlikult kolm korda: „Sa tead, et ma armastan sind.“ (Johannese 21:15−17) Jeesus ennistab Peetruse algse kutsumise ja palub: „Hoia mu lambaid!“ Neid meie hulgast, kes on saanud oma elus maitsta Jeesuse erakordset andestust, on kutsutud julgelt Tema armust kuulutama.

„Ma ootasin Issandat suure ootusega;
ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist
ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud.
Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale.“
(Psalmid 40:2−4)
Aamen!
Minu vastus:

Jaga Facebookis