Ikete purustamine

Avaldatud 24.8.2019, rubriik Päeva sõna

Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked … mitte peita end oma liha eest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb kiiresti. Jesaja 58:6−8

Seda „oma liha“ tõlgendatakse enamasti loomulikult oma perekonnana. Eelmise käsu juures rääkisime oma pereliikmete eest hoolitsemisest ja nende austamisest. Kuid siin tekstis minnakse sügavamale. Siin on kirjas, et meie peres võib olla ülekohtuseid ahelaid. Võib olla ikkeid, mis ei ole Kristuselt.

Selles tekstis on öeldud ka, et peidame end üksteise eest. Kui peidame end oma sisemise mina eest, siis kindlasti tähendab see, et peidame end nende eest, kes mõnikord näevad meid kõige selgemini. Pole eriti mugav, kui keset tüli lipsab õe või venna suust mõni salajane tõde või kui abikaasa osutab millelegi, mida sa tead õige olevat, kuid millele sa ei taha mõelda.

Tõsi on ka see, et sageli peidame end üksteise vajaduste eest. „Kingsepa lapsed on paljajalu“, kõlab vana ütlus, ning stereotüüpselt on jutlustaja lapsed hooletusse jäetud. Me peidame ka palju salakavalamal moel, näiteks räägime söögilaua ääres – kui me üldse laua ääres kohtume – tühjast-tähjast, suhtleme verbaalselt Facebooki olekuuuenduste ja Twitteri kaudu. „Kuidas su päev oli?“ „Normaalne. Sinul?“ „Normaalne.“

Kui me paneme Jumala keskpunkti ning taotleme Tema elu ja valgust, siis püüame leida oma peres ikkeid ja ahelaid. Kuid see ei tähenda, et osutame üksteise patususele! Me pakume abi koormava koolitöö või majapidamistööde juures. Me teeme rohkem, kui on tööplaanis ette nähtud. Me märkame, kui keegi tundub olevat rõhutud või masendunud ning me võtame selleks midagi ette. Me esitame küsimusi ja kuulame. Seda, mida ei öelda, kuulame hoolikamalt kui seda, mida öeldakse.

Kui leiame, et keegi vajab abi rohkem, kui me suudame pakkuda, siis innustame ja toetame teda vajaliku abi otsimisel.

Ja siis ilmub valgus otsekui koit ja paranemine meie peredes edeneb kiiresti.

Aamen!

Vend Immaanuel, kes Sa tulid inimperekonnaga igaveseks ühinema, Sa ei peitnud end siis ega peida nüüd. Sa võtsid meie ikked ja tegid meile uued, kergemad ikked. Sa käisid läbi inimliku valu süngeimad ja sügavaimad paigad ning sa tuled ka meiega koos neist läbi. Näita mulle, mil moel on minu pere aheldatud ja mida sellega peale hakata! Sina oled ainus, kes suudab tegelikult ikked purustada ja meid vabaks teha.

Jaga Facebookis