Tagasihoidlike inimeste kaudu tegutsemas

Avaldatud 25.5.2022, rubriik Päeva sõna

Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. 1. Kiri korintlastele 1:25

Jumal ajendab tegutsema ühiskonna tagasihoidlikel positsioonidel olevaid inimesi, kes ei ole muutunud tundetuks valguse eredate kiirte suhtes seetõttu, et on liiga kaua tõevalguse üle mõtisklenud, kuid on keeldunud selle tulemusel ühtki parandust või edusammu tegemast. Paljusid selliseid inimesi on näha edasi-tagasi käimas, sest Jumala Vaim sunnib neid teisi valguse juurde tooma. Tõde − Jumala Sõna − on nende luudes nagu tuli, mis täidab neid põletava sooviga valgustada pimeduses istujaid.

Paljud, isegi harimatud, kuulutavad praegu Issanda sõnu. Vaim ajendab lapsi astuma esile ja taeva sõnumit kuulutama. Vaim valatakse välja nende peale, kes alluvad Vaimu sisendustele ning inimlikku masinavärki koos selle piiravate reeglite ja ettevaatlike meetoditega kõrvale heites kuulutavad tõde Vaimu väes ja jõus. Rahvahulgad võtavad usu vastu ja ühinevad Issanda väehulkadega.

Paljud neist, kes nimetavad end praegusel ajal Issanda järelkäijateks, ei alistu Tema Vaimu juhtimisele, vaid püüavad Pühale Vaimule päitsed pähe panna ja Teda oma teed pidi käima sundida. Kõik sellised inimesed peavad oma eneseusalduse hülgama ning end jäägitult Issandale andma, et Ta võiks teha neis ja nende kaudu oma hea töö.

Seitse viimast nuhtlust on varsti sõnakuulmatute peale tulemas. Paljud on jätnud evangeeliumi kutse tähelepanuta. Neid on proovile pandud, kuid mäekõrgused takistused tunduvad neil ees seisvat ja nende edasiminekut takistavat. Usu, järjekindluse ja julgusega ületavad paljud need takistused ja astuvad välja aulise valguse kätte. Kitsale teele on püstitatud peaaegu alateadlikult barjäärid; sellele rajale on asetatud komistuskivid – need kõik veeretatakse minema. Kaitse, mille vale­karjased on oma karja ümber ehitanud, osutuvad kasutuks ning tuhanded astuvad välja valguse kätte ja tegutsevad selleks, et valgust levitada. − The Review and Herald, 23. juuli 1895.

Jaga Facebookis