Isekus ja ebaausus pühitakse minema

Avaldatud 25.11.2022, rubriik Päeva sõna

Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Apostlite teod 2:43−45

Püha Vaimu nappus meie kogudustes ei ole tingitud Jumala ihnsusest. Seda puudust saavad muuta üksnes kogudused ise. Jumal ütleb oma rahvale: „Ärgake ja tekitage huvi pühade asjade vastu.“ Kus on meie usk? Mille abil hoiame õiget suhet Jeesuse Kristusega? Kas me järgime Teda enesesalgamises ja püsivuses? Kas kõneleme tõest arusaamisega? Kui Jumal valab oma Vaimu kogudustele välja, kannavad nad vilja Tema auks. Vaimu mõõk, mis on värskelt väega eritatud, lõikab mõlemat pidi.

Jumala viinamäel on vaja teha tõsine töö. Kolmanda ingli sõnumit tuleb kuulutada valju häälega üle maa. Hiline vihm pühib minema iga pisimagi asja, mis toidab ebaausust, iga isekuse kübeme. Kogu ebajumalateenistus peab kaduma. Kiskuge maha kõik altarid, välja arvatud see üks, mis pühitseb anni ja andja − Kolgata rist.

Jumala riigile tuleb lisada uus territoorium. Moraalse viinamäe uusi alasid tuleb harida kui Issanda aeda. Jumala seaduse au tuleb kaitsta langemata maailmade, taevase universumi ja langenud maailma ees. Tuleb kibedaim tagakiusamine, aga kui Siion ärkab ja paneb selga oma kaunid rõivad, särab ta pühaduse ilus. Jumal on kavandanud, et meil oleks rohkem elu ja rohkem väge, sest Jumala au on tõusnud koguduse kohale. Kui tõde võetakse vastu, siis koletu viljatus lakkab olemast. Kristuse Sõna on selle vastuvõtjale igaveseks eluks. − Bible Training School, 1. detsember 1903.

Jaga Facebookis