Koos pühendunud meeste ja naistega

Avaldatud 26.5.2022, rubriik Päeva sõna

Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. 1. Kiri korintlastele 1:26

Kõik ei täida sama kohta, kuid igaüks, kes alistub Püha Vaimu pühitsevale mõjule, on Kristuse juhtimisel all ning pühendunud meeste ja naiste eest on Jumal täielikult hoolitsenud. Ta viib oma tööd edasi erineval moel ja erinevate tööriistadega. Issand ei kasuta hingede päästmise töös kõige andekamaid, kõige haritumaid ega neid, kellel on kõige kõrgem positsioon. Ta kasutab paljusid, kellel on vaid vähe eeliseid. Lihtsate vahendite abil toob Ta need, kel on omand ja maa, tõe usku ning neist saavad Jumala abilised Tema töö edendamisel. Alati ei ole kõige säravam talent see, mis Jumala heaks kõige enam saavutab. Issand võib kõneleda ükskõik kelle kaudu, kes on Tema teenimisele pühendunud.

Kui saame osa selle sõnumi meelsusest, mis peab juhtima inimesed elu ja surma vahel otsustama, siis näeme teostumas tööd, millest me praegu ei unistagi. Kui misjonimeelsus haarab mehi ja naisi, noori ja vanu, siis näeme paljusid minemas teede peale ja aedade äärde ning sundimas siiraid inimesi sisse tulema.

Pidagu meeles need, kes hingede nimel tööd teevad, et nad on tõotanud teha Kristusega koostööd, kuuletuda Tema juhistele, järgida Tema juhtimist. Nad peavad iga päev paluma väge kõrgelt ja seda siis saama. Nad peavad kalliks pidama pidevat Päästja armastuse tunnetamist, Tema võimekust, Tema valvsust, Tema õrnust. Nad peavad vaatama Temale kui oma hinge karjasele. Siis on neil taeva inglite osavõtlikkus ja abi. Kristus on nende rõõm ja aupärg. Siis valitseb nende südant Püha Vaim. Nad lähevad välja püha innukusega rüütatult ning nende pingutusi saadab vägi, mis on võrdeline nende kuulutatava sõnumi tähtsusega. − The Review and Herald, 27. oktoober 1910.

Jaga Facebookis