Jumalik abi samaarlase töö tegemisel

Avaldatud 27.5.2022, rubriik Päeva sõna

Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Luuka 10:33, 34

Mulle näidati, et meditsiinimisjonitöö käigus avastatakse kõige kehvemas seisukorras inimesi, kel kunagi oli selge mõistus ja rikkalikult oskusi, kuid kes õige töö abil nende langenud seisukorrast päästetakse. Tõde nagu see on Jeesuses tuleb esitada inimestele pärast seda, kui nende eest on kaastundlikult hoolitsetud ja nende füüsilised vajadused täidetud. Püha Vaim tegutseb ja teeb koostööd inimestega, kes selliste hingede nimel vaeva näevad, ning mõned on nõus võtma oma usu aluseks kalju.

Ei ole vaja võõra õpetuse jahmatavat esitamist neile, keda Jumal armastab ja kellele kaasa tunneb; vaid kui meditsiinimisjonärid neid füüsiliselt aitavad, teeb Püha Vaim teenivate inimestega koostööd, et moraalsed võimed äratada. Vaimsed võimed äratatakse tegutsema ning paljud neist vaestest hingedest päästetakse Jumala riiki.

Mitte miski ei saa anda ega anna tõekuulutuse tööle inimeste abistamisel sellist iseloomu kui samaarlase töö. Õigesti teostatud töö vaeste patuste päästmiseks, mille kogudused on hooletusse jätnud, on kiil, mille abil leiab tõde kannakinnitust. Meie kui rahva hulgas on vaja asjad teistmoodi seada ning kui see on tehtud, luuakse tööliste hinge ümber täiesti teistsugune õhustik, sest Püha Vaim suhtleb kõigiga, kes osalevad Jumala teenimises, ning need, kelles Püha Vaim tegutseb, on Jumala heaks see jõud, mis tõstab üles, kinnitab ja päästab neid, kes on hukkumas. − „Welfare Ministry“, lk 131, 132.

Jaga Facebookis