Kaastunne ja osavõtlikkus −

Avaldatud 28.5.2022, rubriik Päeva sõna

Jumala Vaim tegutsemas

„Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele,

kes oli sattunud teeröövlite kätte?“

Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.“

Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!“

Luuka 10:36, 37

Ei ole võimalik, et südames, kus elab Kristus, puudub armastus. Kui me armastame Jumalat, sest Tema armastas meid kõigepealt, siis armastame kõiki, kelle eest Kristus suri. Me ei saa olla ühenduses jumalikuga, kui me ei ole ühenduses inimlikuga, sest Temas, kes istub universumi troonil, on jumalik ja inimlik koos. Kristusega seotud olles oleme seotud oma kaasinimestega armastuse kuldse ahela abil. Siis ilmnevad meie elus Kristuse halastus ja kaastunne. Me ei oota, et abivajajad ja õnnetud meie juurde tuuakse. Pole vaja paluda, et me teiste hädadele kaasa tunneksime. Meie jaoks on abivajajaid ja kannatajaid teenida sama loomulik, nagu oli Kristusel head teha.

Kus iganes on armastus ja kaastunne, kus iganes sirutub süda teisi õnnistama ja üles tõstma, seal ilmneb Jumala Püha Vaimu töö. Kaugel paganate hulgas on inimesi, kes ei tea midagi Jumala kirjutatud Seadusest, kes pole iial kuulnud Kristuse nime, kuid kes on olnud lahked Tema sulaste vastu, kaitstes neid oma elu hinnaga. Nende teod näitavad jumaliku väe tegutsemist. …

Langenute ülestõstmises ja õnnetute lohutamises ilmneb taeva au. Inimsüdames, kus elab Kristus, avaldub Ta samal moel. Kus iganes tegutseb Kristuse religioon, on see õnnistuseks. Kus iganes see toimib, seal on valgus.

Jumal ei tunnista mingit erinevust rahvuse, rassi või ühiskonnaklassi põhjal. Tema on kogu inimkonna Looja. Kõik inimesed on üks perekond loomise ja lunastuse kaudu. − „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 384−386.

Jaga Facebookis