Õiged ja valed ärkamised

Avaldatud 28.11.2022, rubriik Päeva sõna

Ja ma kuulsin teist häält taevast hüüdvat: „Tulge temast välja, mu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ning et te ei kannaks midagi tema nuhtlustest!“ Ilmutuse 18:4

Vaatamata laialt levinud usu ja vagaduse langusele, on neis kirikuis Kristuse tõelisi järelkäijaid. Enne maad tabavaid viimaseid Jumala kohtunuhtlusi toimub Jumala rahva seas selline lihtsa jumalakartuse taaselustumine, millist pole nähtud pärast apostellikku aega. Jumala Vaim ja vägi valatakse välja Tema laste peale. Sel ajal lahkuvad paljud neist kirikutest, kus selle maailma armastus on välja tõrjunud armastuse Jumala ja Tema Sõna vastu. Paljud nii jutlustajate kui ka rahva hulgast võtavad rõõmuga vastu need suured tõed, mida Jumal sel ajal on lasknud kuulutada, et valmistada inimesi Issanda teiseks tulekuks.

Hingevaenlane soovib seda tööd takistada. Ja enne, kui tuleb aeg selliseks äratuseks, püüab ta tõkestada seda võltsingute esitamisega. Neis kirikuis, mida ta saab allutada oma petlikule väele, toob ta esile ilminguid, mis jätavad mulje, nagu oleks valatud välja Jumala eriline õnnistus: seal avaldub see, mida peetakse suureks usuliseks huviks. Rahvahulgad juubeldavad selle pärast, et Jumal nii imeväärselt nende heaks töötab, kuid tegelikult tegutseb hoopis teine vaim. Usulise maskeeringu all püüab Saatan laiendada oma mõju kristliku maailma üle.

Paljudes ärkamistes, mis on toimunud möödunud poole sajandi jooksul, on suuremal või vähemal määral olnud tegevuses samad mõjud, mis ilmnevad tulevikus ulatuslikumates liikumistes: emotsionaalne erutus, tõe ja vale segu, mis on osavalt kohandatud eksiteele viimiseks. Siiski ei tarvitse keegi lasta end petta. Jumala Sõna valgel pole raske otsustada liikumiste iseloomu üle. − „Suur võitlus“, orig lk 464.

Jaga Facebookis