Andide palumine

Avaldatud 29.7.2022, rubriik Päeva sõna

Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Jaakobuse 1:5

Need, kes paluvad sellepärast, et soovivad teistele edasi anda, ei pea pettuma. Jumal annab tasu neile, kes tulevad Tema juurde tõsises usus. Ta kinnitab meile, et mõte Tema majesteetlikkusest ja võimust ei peaks meid hirmu all hoidma. Kui tuleme Tema armu aujärje ette, teeb Ta armuliselt palju rohkem, kui ootame. Ta rõhutab oma kõrgemat võimu kui põhjust Talle esitatud palvetele vastata oma suure ja halastusrikka heldekäelisusega. Ta on tõotanud meie palveid kuulda, öeldes, et Ta tõesti kuuleb neid. Ta laskub alla, et esitada vanemliku õrnusega Tema lõputut heldust, kelle omad me oleme loomise ja lunastuse kaudu. Ta ütleb: „Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!“ (Luuka 11:13) Abivajajad ja hingenäljas inimesed ei palu Jumalat kunagi asjata. …

Seda arvesse võttes öelge, kes peaks olema helgema, rõõmsama ja päikeselisema näoga kui need, kes elavad usus Jumala Pojasse? Temas saavad kõigi abivajajate ja näljaste vajadused täidetud. Kuid ärgem unustagem, et need, keda Jumal on selles elus heade asjadega õnnistanud, peavad olema Tema abistavaks käeks ja täitma abivajajate vajadusi. Nad peavad olema Tema kaastöölised. Nad on Tema antud kohustusega varahaldajad ning peavad oma hüvesid kasutama Tema töö edendamiseks, et Tema nimi saaks austatud.

Issand soovib kasutada kogudust kanalina, mille kaudu oma heldeid ande edasi anda. Kui Tema rahvas hoiaks selle kanali avatuna – võtaks Tema armu vaimulikud ja ajalikud annid vastu ning jagaks need abivajajatele –, siis ei oleks ükski haige hooletusse jäetud ega ükski orb näljast nutmas. Lesknaiste ja orbude südamed laulaksid rõõmust.

Jumal on andnud inimesele oma kõige rikkalikumad annid. Seda on Ta teinud selleks, et inimene võiks Tema helded annid laiali jagada. − The Bible Echo, 12. august 1901.

Jaga Facebookis