Andide avastamiseks tõotatud juhtimine

Avaldatud 30.7.2022, rubriik Päeva sõna

Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab. 1. Kiri korintlastele 12:11

Meid peab juhtima ja suunama sama Vaim, kuid selle jaoks ei ole tingimata vajalik, et meil kõigil oleksid samasugused annid. „Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides,“ (1. Kiri korintlastele 12:4−6) et kõik need tegevused oleksid täiuslikus kooskõlas. Jumal on „seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis“ (salm 18). Ta on iga inimese pannud tema kohale ja määranud talle töö. Kui sul on oma koha suhtes küsimusi, palu Jumalalt juhtimist ja sulle näidatakse su töö. Jumal on meile selgelt öelnud, et Ta on igale inimesele andnud ameti.

„Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab“(1. Kiri korintlastele 12:8−11)

„Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. … „Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande.“ Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.“ (Kiri efeslastele 4:7−13) Siin näidatakse Jumala koguduse liikmeid täitmas erinevaid osi, kõik suure Meistertöötaja juhtimise all, kes teab täpselt, mida peaks igaüks Tema teenimises tegema, et tekkivaid vajadusi täita. − Bible Training School, 1. aprill 1903.

Jaga Facebookis