Ilmutusraamatu autor Johannes

Avaldatud 30.9.2022, rubriik Päeva sõna

Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ilmutuse 1:9

Väliselt näis, et tõe vaenlased võidutsesid, kuid Jumala käsi tegutses nähtamatult ka pimeduses. Issand lubas viia oma sulase sinna, kus Kristus sai anda talle enda kohta veel imelisema ilmutuse, kui ta seni oli saanud. Seal sai ta koguduste jaoks kõige hinnalisema valguse. Teda lubati viia üksikusse paika, et tema kõrvad ja süda võiksid olla täielikumalt valmis antavaid ilmutusi kuulma ja vastu võtma. Inimest, kes Johannese pagendusse saatis, ei vabastatud seeläbi vastutusest, kuid temast sai Jumala käes tööriist Jumala igavese plaani elluviimisel ning just see püüdlus valgus kustutada tõi tõe veel selgemalt esile.

Johannes jäeti ilma vendade seltsist, kuid ükski inimene ei saanud teda ilma jätta Kristuse seltskonnast. Kristus kavatses lasta oma sulasele paista suure valguse. Issand valvas oma pagendatud sulase üle ja andis talle enda kohta imelise ilmutuse. See armastatud jünger sai rikkalike eesõiguste osaliseks. Koos teiste jüngritega oli ta Jeesusega koos kõndinud ja vestelnud, õppinud Temalt ja Tema sõnadest rõõmu tundnud. Ta oli sageli toetanud oma pea Päästja rinnale. Kuid ta pidi Päästjat ka Patmosel nägema.

Jumal, Kristus ja taevane väehulk olid Johannese kaaslasteks sel üksikul saarel ning neilt sai ta lõputult tähtsat juhised. Seal kirjutas ta üles Jumalalt saadud nägemused ja ilmutused, milles räägiti sellest, mis pidi toimuma selle maa ajaloo lõpustseenides. Kuigi tema häält ei olnud enam tõetunnistajana kuulda, pidid talle Patmosel antud sõnumid paistma nagu põlev lamp. Neist pidid mehed ja naised teada saama Jumala eesmärgid mitte üksnes juuda rahva jaoks, vaid kõigi maailma rahvaste jaoks. − The Signs of the Times, 22. märts 1905.

Oktoober

Vaimu jaoks valmis

Jaga Facebookis