Vajadus vaimuandide järele

Avaldatud 31.7.2022, rubriik Päeva sõna

Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele, meie Issandale, kes on mu teinud vägevaks sellega, et ta oma teenistusse pannes on pidanud ustavaks mind, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Kuid ta on mu peale halastanud, sest uskmatuses ma tegutsesin arutult. Aga meie Issanda arm on olnud minu vastu üliväga suur koos usu ja armastusega, mis meile on antud Kristuses Jeesuses. 1. Kiri Timoteosele 1:12−14

Need kes tahavad Kristusele hingede võitmises edukad olla, peavad endaga kaasas kandma Püha Vaimu jumalikku mõju. Aga kui vähe teatakse Jumala Vaimu tegevusest! Kui vähe on räägitud sellest, kui oluline on saada Püha Vaimu ja ometi just Püha Vaimu mõju abil tõmmatakse inimesed Kristuse juurde ja ainuüksi Tema vägi saab hinge puhtaks teha. Päästja ütles: „Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.“ (Johannese 16:8)

Kirstus tõotas oma kogudusele Püha Vaimu anni, aga kui vähe seda tõotust hinnatakse! Kui harva on koguduses Vaimu väga tunda, kui vähe räägitakse Tema väest inimeste ees. Päästja ütles: „Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad.“ (Apostlite teod 1:8) Selle anni vastuvõtmisega on meie päralt kõik teised annid, sest vastavalt Kristuse armu rikkuse rohkusele peab meil see and olema ja Ta on valmis andma igaühele vastavalt võimele vastu võtta. Ärgem siis olgem rahul üksnes vähesega sellest õnnistusest, ainult selle kogusega, mis takistab surmaunne suikumast, vaid taotlegem innukalt Jumala armu küllust.

Jumal on lubanud, et Tema muutvat väge võib olla selles suures koguduses tunda. Oh et Jumala vägi võiks Tema rahva peale tulla! Meil on vaja igapäevast jumalakartust. Meil on vaja iga päev Pühakirja uurida ja tõsiselt palvetada, et Jumal muudaks Püha Vaimu väe abil igaühe meist sobilikuks töötama oma kohal Tema viinamäel. Keegi ei ole valmis kogudust harima ja kinnitama, kui ta pole vastu võtnud Püha Vaimu andi. − The Review and Herald, 29. märts 1892.

Jaga Facebookis