Taevane tuvi

Avaldatud 6.1.2022, rubriik Päeva sõna

Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat.“ Johannese 1:32

Kristus on meie eeskuju kõigis asjus. Vastusena Tema palvele Isa poole avanes taevas, Vaim laskus tuvi kujul Tema peale ja jäi sinna. Jumala Püha Vaim antakse ka inimestele ning see jääb sõnakuulelike ja ustavate südamesse. Valgus ja jõud tuleb neile, kes otsivad seda tõsiselt, et neil oleks tarkust panna vastu Saatanale ja tulla kiusatuste ajal võitjaks. Me võidame samamoodi nagu Kristus.

Jeesus alustas oma avalikku missiooni tulihingelise palvega ja Tema eeskuju näitab, et palve on eduka kristliku elu elamiseks hädavajalik. Ta oli oma Isaga pidevas ühenduses ning Tema elu annab meile täiusliku eeskuju, mida peame jäljendama. Ta hindas palve eesõigust ja Tema töö näitas Jumalaga suhtlemise tulemust. Tema elu aruannet uurides leiame, et enne kõiki olulisi sündmusi eraldus ta puudesallu või mägede üksindusse ning esitas Jumalale innuka, püsiva palve. Sageli pühendas Ta kogu öö palvele vahetult enne seda, kui Tal oli vaja teha mõni võimas imetegu. Nende öiste palvehetkede ajaks saatis Ta päevatööst väsinud jüngrid kaastundlikult ära, et nad võiksid minna koju puhkama, samal ajal esitas Ta ise nuttes ja pisaraid valades tõsiseid palveid Jumalale inimkonna pärast.

Jeesus sai virgutust ja tugevust katsumusteks Jumala armu läbi, mis anti Talle palve vastusena. Meie kristliku elu edukus sõltub Jumalast ning Kristuse eeskuju avab meile tee, mida mööda võime jõuda piiritu jõuallikani, millest võime ammutada armu ja jõudu vaenlasele vastuseismiseks ja võidukas olemiseks. Jordani kaldal palvetas Kristus inimkonna esindajana ning taeva avanemine ja heakskiitev hääl kinnitab meile, et Jumal võtab inimesed oma Poja teenete kaudu vastu. − The Signs of the Times, 24. juuli 1893.

Jaga Facebookis