Meditsiiniline teenimine

Avaldatud 20.8.2022, rubriik Päeva sõna

Kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Apostlite teod 10:38

Meie töö on selgelt määratletud. Samamoodi nagu Isa saatis meie maailma oma ainusündinud Poja, saadab Kristus meid, oma jüngreid, oma meditsiiniliste misjonitöölistena. Seda kõrget ja püha ülesannet täites peame järgima Jumala tahet. Ühegi inimese mõtteviis ega arusaam ei tohi olla meie kriteerium selles, mis moodustab tõelise meditsiinilise misjonitöö. ...

Tõeline meditsiiniline misjonitöö on taevase päritoluga. See ei ole pärit üheltki inimeselt. Kuid selle tööga seoses näeme nii palju sellist, mis häbistab Jumalat, et mul on kästud öelda: meditsiiniline misjonitöö on jumaliku päritoluga ja selel on kõige aulisem ülesanne täita. See peab kõiges olema kooskõlas Kristuse tööga. Need, kes on Jumala kaastöölised, esindavad Kristuse iseloomu sama kindlalt, nagu Kristus esindas siin maailmas viibides oma Isa iseloomu.

Mul on kästud öelda, et Jumal soovib puhastada meditsiinilise misjonitöö maisest tuhmusest ja tõsta selle maailma ees selle õigele kõrgele positsioonile. Kui selle tööga seotakse hingi ohustavad salasepitsused, on selle mõju hävitatud. Sellepärast on meditsiinilise misjonitöö edendamisel tekkinud nii palju probleeme, mis nõuavad meie hoolikat kaalumist. …

Meie praeguses tööetapis ei aita meid miski rohkem kui suurima Meditsiinimisjonäri mõistmine ja Tema missiooni täitmine; miski ei aita meil paremini mõista, kui püha on selline töö ja kui täielikult sobib see Suure Misjonäri elutööga. Meie missiooni eesmärk on sama mis Kristuse missioonil. Miks saatis Jumal oma Poja langenud maailma? Et teha inimestele teatavaks ja näidata neile Jumala armastust. Kristus tuli Lunastajana. Kogu oma teenimisperioodi jooksul pidi Ta hoidma silmapaistval kohal oma missiooni – päästa patuseid. − „Medical Ministry“, lk 24.

Jaga Facebookis