Ei mingit „oma teed“

Avaldatud 7.12.2022, rubriik Päeva sõna

Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!“ Kiri roomlastele 8:15

Pühitsuse töö algab südamest. Peame olema Jumalaga sellises suhtes, et Jeesus saab meid oma jumalikku vormi suruda. Peame olema oma minast tühjendatud, et oleks ruumi Jeesusele, aga kui paljude süda on täis ebajumalaid, nii et neil ei ole maailma Lunastaja jaoks ruumi. Maailm hoiab inimsüdameid vangis. Nende mõtted ja kiindumused keerlevad ümber äriasjade, seisuse ja perekonna. Nad hoiavad kinni oma arvamustest ja teguviisidest ning peavad neid hinges kalliks nagu ebajumalaid, kuid me ei või iseennast teenida, hoida kinni oma teguviisidest ja arusaamadest ning arvata välja Jumala tõe.

Peame oma minast tühjenema. Aga see pole kõik, mida on vaja, sest kui oleme ebajumalatest lahti öelnud, tuleb tühimik täita. Kui süda jätta tühjaks ja tühimik täitmata, siis on südame seisukord selline, nagu inimesel, kelle maja oli tühi, „puhtaks pühitud ja ehitud“ (Matteuse 12:44), kuid selles ei elanud kedagi. Kuri vaim võttis endaga kaasa veel seitse vaimu, kes olid kurjemad kui ta ise, ning nad läksid sinna ja hakkasid seal elama. Selle inimese viimane olukord oli hullem kui esialgne. …

Sul võib olla tunne, et sa ei suuda taeva heakskiitu pälvida. Sa võid öelda: „Ma sündisin loomupärase kalduvusega sellele pahele ning ma ei suuda võita.“ Kuid meie taevane Isa on teinud kõik ettevalmistused, mille abil oled võimeline kõik ebapühad kalduvused võitma. Sa pead võitma samamoodi, nagu Kristus võitis sinu eest. Ta ütleb: „Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile.“ (Ilmutuse 3:21) Patt saatis inimperekonna hädaohtu. Enne inimese loomist tehti ettevalmistused, et kui inimene peaks proovile mitte vastu pidama, saab Jeesus ohvriks ja käendajaks, et inimene võiks usu kaudu Temasse saada Jumalaga lepitatud, sest Kristus oli maailma algusest peale tapetud Tall (vt Ilmutuse 13:8). Kristus suri Kolgatal, et inimesel võiks olla jõud võita oma loomupärased kalduvused patule.

Aga mõni ütleb: „Kas ma ei või oma teed käia ja ise tegutseda?“ Ei, ei või käia oma teed ja pääseda taevariiki. Seal ei ole mingit „oma teed“. Taevariigis ei ole kohta ühelegi inimese teele. Meie teed peavad sulanduma Jumala teedesse. − The Review and Herald, 23. veebruar 1892.

Jaga Facebookis