Näita Dirigenti

Avaldatud 29.9.2021, rubriik Päeva sõna

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

Kiri efeslastele 2:19−22

Tuleb hoolikalt tähele panna, et kui Jeesus läks taevasse, ei jätnud Ta maha üht konkreetset inimest, kes olnuks määratud Tema esindajaks maa peal. Selle asemel jättis Jeesus maha kaksteist jüngrit (Juudas oli asendatud), kes pidid moodustama kristliku koguduse esimese rakukese – üksuse, mille kaudu pidi Jeesus jätkuvalt maa peal kohal viibima. Vaimust juhitult ja erinevatest inimestest koosnevalt pidi kristlaste kombineeritud ligiolu maa peal tegema Jeesuse maailmas nähtavaks.

Mitte keegi ei saa üksinda tõeliselt Jeesust maailmale esitada, sest mitte kellelgi meist ei ole kõiki Tema omadusi. Aga nagu Paulus viitab, saab kogudus Jumala asupaigaks, kui tegutseme üksteisega kooskõlas. Miljonid usklikud, kes koos teenivad, saavad Jumala igavest iseloomu paremini esindada kui keegi inimene üksinda.

Kui otsustame töötada üksinda, on meie pingutustel lihtne omandada meie enda isiksuse omadusi. Ühe inimesega „kogudus“ (kui üht inimest saab üldse koguduseks nimetada) on loodud rohkem inimese enda kui Jeesuse näo järgi. See ilmutab maailmale kergemini ennast kui Kristuse ülevat isikut. See ei tähenda, nagu ei oleks maailmas Kristuse-sarnaseid inimesi; olen kohanud paljusid, kes peegeldavad kaunilt Jeesuse iseloomu. Kuid üksikisiku pingutused ei suuda kunagi nii avaralt kujutada Jeesust kui hulk inimesi, kes ühendavad Jumala antud annid ja mõju.

Solisti ja kogu orkestri vahel on üsna samasugune erinevus. Solist võib teha hämmastavalt kaunist muusikat ja fännid õpivad kiiresti tema ainulaadset helikeelt tundma. Muusikal on solisti isiksuse toon. Aga kogu orkester on teistsugune. Kui paljud instrumendid ühendavad oma heli, on tulemus palju suurem ja täielikum; see näitab pigem dirigendi olemust kui üksiku mängija või laulja oma.

Meie ülesanne on näidata maailmale Dirigenti ning see on palju lihtsam, kui järgime Tema korraldust ja ühendame oma pingutused, et valgustada planeeti Jumala auhiilgusega neil viimastel hetkedel enne Jeesuse tagasitulekut.

Jaga Facebookis