Peakonverentsi aastakoosolek 2020: peakonverentsi juht kutsub adventiste üles elama Jumala ideaali järgi

Avaldatud 14.10.2020, allikas Adventist Review

Oktoobri teisel täisnädalal on Ameerika Ühendriikides adventkoguduse peakonverentsi peakorteris üleilmse koguduse aastakoosolek. Selle avas oma pöördumisega peakonverentsi president Ted N. C. Wilson. Covid-19 viiruse leviku tõttu toimub aastakoosolek tänavu virtuaalselt.

Jumalal on läbi aegade olnud eriline rahvas. Meie päevil – Piibel nimetab neid viimasteks päevadeks – on Jumalal samuti oma rahvas, kes on ustav Piibli tõele ja kel on eriline missioon.

See oli Ted Wilsoni 10. oktoobri jutluse peamine kinnitus.

Wilson kirjeldas oma jutluses Jumala rahvast, nimetades ära Jumala usaldamise ja Jeesuse peatse tulemise kuulutamist. Ta sõnas, et Jumala ligiolu muudab Tema rahva alandlikuks, ustavaks ja Kristuse armastust järgivaks. „Need inimesed tõstavad kõrgeks Jumala Sõna ning usuvad selle sõnu,“ ütles Wilson. „Nad kutsuvad inimesi välja segadusest, tagasi Jumala tõelisse teenimisse.“

Ühendus Jumalaga aitab Tema rahval vältida „kultuurist tulenevaid kõrvalekaldeid piibellikust tõest“. „Need inimesed on täielikus kooskõlas Jumala piibellike plaanidega.“

Kooskõlas Jumala plaanidega on Jumala rahvas aktiivne. Nad „jutlustavad, elavad ja tunnistavad teistele Tema igavesest armastusest, Tema päästest ja Kristuse peatsest tulekust.“

Arusaam erilisest rahvast – Piibel nimetab seda jäägiks – on piibellik ja ajalooline, rõhutas Wilson. „Jumalal on kõigil aegadel olnud oma rahvas,“ sõnas ta. „Piiblis on palju näiteid sellest, kuidas inimesed vaatamata raskustele usu läbi neist üle saavad.“ Sama saab tõeks lõpuajal.

Wilson tuletas vaatajatele meelde, et viimase kaheksa kuu jooksul on meie ühiskond paisatud keerisesse. „Väga paljudele on see aeg olnud raske,“ tunnistas Wilson, viidates Covid-19 pandeemiale, „ning sellega on kaasnenud füüsilist hävingut ja palju segadust“. Kuigi pandeemia ei ole veel maailma lõpp, annab see märku, et me oleme selle ligi. Sel hetkel, rõhutas Wilson, „on Jumalal rahvas, kes juhib teisi selle Ainsani, kes saab pakkuda stabiilsust, mõistmist, lootust ja südame täielikku muutmist“.

Nende ebatavaliste tingimuste ajal on Jumal oma rahvaga tööd teinud, et kasutada uuenduslikke ja loovaid viise inimeste elu puudutamiseks. „Üleilmne evangeeliumitöö sel pandeemia ajal on olnud fenomenaalne,“ märkis ta ning jagas lugusid viisidest, kuidas adventistid kogu maailmas on sotsiaalmeediat kasutades näidanud üles Jumala armastust ja levitanud Piibli tõdesid.

Wilson kutsus kogudusejuhte ja -liikmeid üles valmistuma selleks, et anda end täielikult Jumala kätte. „Jumalal on oma rahvas ja Tema armus saame meie olla osa sellest rahvast.“

Jumala rahvas kuulutab kolme ingli sõnumit, viidates kirjakohale Ilmutusraamat 14:6–12. „Jumal hoiatab meid, et me ei kummardaks millegi muu, vaid üksnes Tema ja tõe ees,“ märkis Wilson.

Wilson hoiatas seitsmenda päeva adventiste mõtteviisi eest, et prohvetlused on tingimuslikud. „Me usume Piibli prohvetluste ajaloolist arusaama ning loeme Pühakirja ajaloolisest-piibellikust lähtepunktist,“ selgitas Wilson.

Oma jutluse lõpus osundas Wilson adventkoguduse ühte kaasrajajat Ellen G. White’i, kes raamatus Christian Service kirjutas: „Meil on ees tormised ajad, ent ärgem lausugem uskmatuse ega julgusetuse sõnu. Pidagem meeles, et me kanname maailmale, kus on palju patust hukkuvaid hingi, tervenemise sõnumit.“ (lk 136)

Wilson ütles, et Issand kutsub iga kogudusejuhti ja koguduseliiget olema osa Tema rahvast, olema „Jumala rahvas, kes seisab Tema eest ja toetub täielikult Temale“. Ta rõhutas, et iga adventist on kutsutud olema Jumala rahva liige selle kaudu, et ta kuulutab Jumala lõpuaja sõnumit.

„Jumal kutsub igaüht olema osa Tema lõpuaja rahvast ning minema välja ja kuulutama Tema sõnumit. Kas sina oled valmis minema?“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat