10päevase palveaja 10. päev

Avaldatud 15.1.2021

10. PÄEV    
ÜHESKOOS ÄRATUST OTSIDES 

„See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sk 4:6)


Mida järgmisena teha? Kolm sammu uue alguseni vaimulikus elus

Kas sooviksid koos koguduseperega kogeda vaimulikus elus uut algust? Siin on üks soovituslik plaan, mis on viinud vaimuliku ärkamiseni ja täitnud lootusega kogudused Saksamaal, Sveitsis, Inglismaal, Tadžikistanis ja Ameerikas. Äratus võib aset leida ükskõik kus, isegi ilmalikes maades, kui inimesed end jätkuvalt Jeesusele alistavad ja paluvad Püha Vaimu õnnistust. 

Palveta selle eest, kuidas sinu kogudus või perekond või palvegrupp võiks sel aastal kogeda uut algust vaimulikus elus. Koosta plaan, otsi ideid ja määra tegevusele alguskuupäev. Kindlasti soovid kohandada oma ideid vastavalt kultuurile, kogukonnale ja oma grupi vajadustele. 
Järgnevalt soovime jagada ühe koguduse näidet USA-s Alabama osariigis, linnas nimega Decatur.

1. Uus algus

Võta mitu nädalat või mitu kuud aega, et intensiivselt palvetada Püha Vaimu pärast, õppides samal ajal tundma Pühakirja ja lugedes võimalusel veel lühikest pühendumise kohta käivat raamatut.

Evangeelsete koosolekute jaoks ettevalmistusi tehes palvetasid Decaturi koguduseliikmed 30 minutit igal hingamispäeva hommikul. Nad jagasid koguduse infolehes näpunäiteid, kuidas edendada palvet, äratust ja Püha Vaimu tööd. Lisaks viisid nad kahel hingamispäeva õhtul läbi Püha Vaimu kohta käiva videoseminari. Pärast seminari jagasid nad osalejatele õhukese raamatu vaimuliku ärkamise kohta ja palusid neil selle järgmise 6 nädala jooksul läbi lugeda. (Nad valisid raamatu „Sammud isikliku ärkamiseni.“ Teised variandid võiksid olla näiteks „Tee Kristuse juurde“ või Piibliuurimise käsikiri, mis räägib äratusest). Hiljem, kümnepäevase palveaja jooksul, palvetasid nad äratuse ja Püha Vaimu pärast ja veetsid palve ja ülistuse hingamispäeva.

2. Suhte eest hoolitsemine

Alusta eestpalvegrupiga viie uskmatu inimesega, võta nendega ühendust ja säilita nendega sõprussidemeid, mis oleksid siirad ja taktitundelised. Sel perioodil tahad ehk veel üht raamatut lugeda, mis räägiks palvest ja äratusest. Kaaluge paarides lugemist, et saada toetust ja sügavamat arusaamist antud teemal. 

Selle teise etapi jooksul hakkasid Decaturi koguduseliikmed paarides lugema raamatut „40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming“ (40 päeva: palved ja pühendumised Kristuse teiseks tulekuks valmistumisel). Selle tulemusena kasvas nende rõõm, kui nad teistele Jeesusest rääkisid. Nagu ka selles raamatus soovitatakse, hakkasid koguduseliikmed palvetama enda tutvusringkonnas oleva 5 uskmatu inimese pärast. Seejärel võtsid nad ühendust nende tuttavate või endiste koguduseliikmetega ja hoidsid nendega kontakti. Selle töö tulemusena tulid paljud ristimisele ja kogesid õnnistust – nii uued liikmed kui ka need, kes olid nende pärast palvetanud.

Mõtle sellele: kui 10 koguduseliiget palvetaksid ja hoiaksid kontakti 5 inimesega, teeks see kokku 50 inimest ja see arv kasvaks veelgi. 40 päeva pärast võite kutsuda inimesed, kelle pärast palvetasite, erilisele külaliste hingamispäevale. Järgmiseks kutsu igaüht liituma väikegrupiga (Piibliuurimine, tervisliku toidu valmistamine, liikumine, sotsiaalsed tegevused, mis iganes seda inimest huvitab). Võid neid kutsuda ka tulevastele evangeelsetele koosolekutele. Ära unusta ka ise oma sõpradega koosolekutel osaleda ja aidata teistel end teretulnuina tunda.

3. Jagamine

Iga koguduseliige võib kutsuda need inimesed, kelle pärast ta palvetas, evangeelsetele koosolekutele, väikegruppide Piibliuurimisele või individuaalsele Piibliuurimisele. (Kui keegi sinu eestpalve nimekirjast pole valmis Piibliuurimiseks, kutsu nad väikesesse gruppi, mis keskenduks nende hobile, näiteks liikumine, tervisliku toidu tegemine, harrastused või sotsiaalsed tegevused.)

Kui Decaturi kogudus viis läbi evangeelseid koosolekuid, kogesid koguduseliikmed äratust ja sügavamat ühendust Jeesusega. Püha Vaim töötas kutsutud inimeste südametes ja veel kümme inimest andsid oma elud ristimise kaudu Jeesusele (hiljem liitus nendega veel 5). Need tulemused on suureks tunnistuseks palve väest!
(Decaturi koguduse lugu on võetud Elida Menesese artiklist ajakirjast „Southern Tidings.“)

Mida võib sinu kogudus teha?

Palvetage koos ja koostage juba täna plaan oma kogudusele. „Kogu taevas on tegus ja Jumala inglid ootavad, et teha koostööd kõikidega, kes teevad plaane, et hinged, kellede eest Kristus suri, võiksid kuulda rõõmusõnumit päästest. Inglid, kes jutlustavad neile, kes pärivad pääste, ütlevad igale tõelisele pühale: „Sul on ülesanne täita.“ (Tunnistused kogudusele, 6. köide, lk. 433, 434) „Minge, seiske ja kõnelge rahvale... kõik selle elu sõnad!“ (Ap. t 5:20) Jumal saadab sind maailma tõotusega: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sk 4:6)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale 

Püha Vaim viib selle täide.
„See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sk 4:6)
Kallis Isa, Sina ütled meile, et edu ei tule inimliku pingutuse tulemusena. Palun andesta meile, kui meil puudub Püha Vaimu vägi. Elusta meid, et me ei oleks leiged nagu Laodikea kogudus. Ärata meid nii meie enda kui ka ligimeste pääste pärast. Aitäh Sulle igavese õnne eest, mida oled tõotanud.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.
Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest. 
Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.
Meie kogudus: Palu Jumalalt, et Ta õnnistaks kohaliku, divisjoni ja ülemaailmse kiriku ettevõtmisi.
Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduse liikmete, perede ja naabrite praeguste vajaduste pärast.
Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused Lauluraamatust: Anna mull’ Piibel (#162); Uuri nüüd hoolsalt püha Sõna (#166); Mind tervitab taevas suur hommik (#341); Auline elu, mis juhitud Vaimust (#151); Veel kõlab armukutse: kõik tulge minu juurde (#180); Jeesuse juurde rutta, oh, hing (#181); Päästja hääl kutsuvalt kõlab (#175). Muud ülistuslaulud: People need the Lord

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat