Sind on kuuldud

Avaldatud 3.10.2021, rubriik Päeva sõna

Ja üks naine, kes oli olnud kaksteist aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks, olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube. Markuse 5:25−27

Jeesuse ümber tungles palju rahvast, kui kannatav naine soovis meeleheitlikult Temaga kontakti leida. Olen näinud midagi sarnast palju kordi evangeelsete koosolekute seeriate ajal: koosoleku lõpus on hulk inimesi, kes tahavad minuga rääkida. Enamik neist tahavad rääkida lugu, mis sarnaneb sellega, mida äsja rääkisin või piibliteksti nutikat tõlgendust või lausa unenäost, mida nad on näinud. Kui nad minuga räägivad, näen tihtipeale tagaplaanil üht pelglikku inimest, külalist, kel on ilmselgelt probleem, millega on vaja tegeleda, kuid ta on liiga kartlik, et vahele segada.

Kannatav naine Jeesuse ajal seisis silmitsi sarnase probleemiga − ta soovis meeleheitlikult Jeesusega suhelda, aga rahvahulk muutis ligipääsu võimatuks. „Kui ma äkki saaksin lihtsalt Tema kuube puudutada,“ mõtles ta endamisi, „sellest ehk piisaks.“ Nii tungis ta läbi rahvamassi, kuni suutis tunglevate inimeste vahelt käe läbi sirutada ja hetkeks Jeesust puudutada.

Loo kõige põnevam osa on ehk tõigas, et Jeesus märkas seda. „Kes puudutas mu rõivaid?“ (vt Markuse 5:30) Uudishimulikud pealtvaatajad olid tõugelnud ja Teda sadu kordi müksinud, aga kui tagasihoidlik naine tegi vaikse katse usus, tunnetas Jeesus seda teistmoodi. Naine ei olnud lihtsalt uudishimulik, ta vajas Jeesust.

See lugu annab kannatajatele imelise lootuse. Siin planeedil on rohkem kui seitse miljardit inimest, aga ometi, kui tood oma sügavaima vajaduse Kristuse ette, kuuleb Ta sinu häält kõigi nende miljonite hulgast. Ta tunneb kohe ära usupalve ja meeleheitliku hüüde terviklikkuse järele. Kannatajad ei pääse Tema tähelepanust, samuti usk.

Kuigi kõigile ei ole tagatud kohene tervenemine, on see mingil ajal siiski garanteeritud. Jumal näeb, mida see katkine maailm sinuga on teinud, ja Ta tunneb kohe ära sinu palve tervenemise pärast. See ei jää Tal tähele­panuta. Jeesus peatus äkitselt rahvahulgas ja ma arvan, et Ta peatub hetkeks ka praegu, kui Temani jõuab usupalve. Ja ühel päeval, kui maa on uueks loodud, saad olla kindel, et sinu hüüd ei jäänud kuulmata, sest sinu usk tegi su terveks, nagu selle naise usk aitas teda.

Jaga Facebookis