Õli anumates

Avaldatud 8.1.2022, rubriik Päeva sõna

Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Matteuse 25:3, 4

Paljud võtavad tõe varmalt vastu, kuid nad ei sula tõega ühte ning selle mõju ei ole püsiv. Nad on nagu rumalad neitsid, kellel ei olnud lampidega kaasas õlianumaid. Õli sümboliseerib Püha Vaimu, mis tuleb hinge usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Need, kes uurivad innukalt ja rohke palvega Pühakirja, kes loodavad kindlas usus Jumalale ja kes kuuletuvad Tema käskudele, on nende hulgas, keda kujutatakse tarkade neitsitena. Jumala Sõna õpetused ei ole „jah“ ja „ei“, vaid „jah“ ja „aamen“.

Evangeeliumi nõue on tähtis. Apostel ütleb: „Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!“ (Kiri koloslastele 3:17) „Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud − tehke seda Jumala austamiseks!“ (1. Kiri korintlastele 10:31) Praktilist jumalakartust ei saavutata, kui Piibli tähtsad tõed jäävad südamest väljapoole. Piibli usk tuleb tuua elu suurtesse ja väikestesse asjadesse. See peab andma mõjusad ajendid ja põhimõtted, mis valitsevad kristlase iseloomu ja käitumisviisi. …

Õli, mida vajavad need, keda kujutavad rumalad neitsid, ei ole midagi sellist, mis võiks jääda väljapoole. Nad peavad tooma tõe hinge pühamusse, et see võiks puhastada, õilistada ja pühitseda. Neil ei ole vaja teooriat; vaja on Piibli pühi õpetusi, mis ei ole ebakindlad, seosetud doktriinid, vaid elavad tõed, mis hõlmavad igavesi tõdesid ja mille keskmes on Kristus. Temas on jumalik tõe täielik süsteem. Hinge pääste usu kaudu Kristusesse on tõe alus ja tugisammas.

Need, kellel on tõeline usk Kristusesse, ilmutavad seda iseloomu pühadusega ning Jumala seadusele kuuletumisega. Nad mõistavad, et tõde, nagu see on Jeesuses, sirutub taevasse ja ulatub igavikuni. Nad saavad aru, et kristlase iseloom peab esitama Kristuse iseloomu ning olema täis armu ja tõde. Neile on antud armu õli, mis hoiab põlemas kustumatut tuld. Püha Vaim südames teeb uskliku täielikuks Kristuses. − The Review and Herald, 17. september 1895.

Jaga Facebookis