Õli pidev vool

Avaldatud 9.1.2022, rubriik Päeva sõna

Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt: „Mis on need kaks õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli?“ Ja ta vastas mulle ning küsis: „Kas sa siis tõesti ei tea, mis need on?“ Ma vastasin: „Ei, Issand.“ Tema ütles: „Need on need kaks võitut, kes seisavad kogu ilmamaa Issanda ees.“ Sakarja 4:12−14

Koguduse pidevat ühendust Püha Vaimuga kujutab prohvet Sakarja ühe teise kujundi abil, mis sisaldab meie jaoks imelist julgustuse õppetundi. Prohvet ütleb: „Ja ingel, kes minuga rääkis, tuli jälle ja äratas mind, nagu unest äratatakse. Ja ta küsis minult: „Mida sa näed?“ Mina vastasin: „Ma näen, vaata, lambijalga, läbinisti kullast, ja selle otsas on õliastja; selle küljes on seitse lampi ja seitse putke lampide jaoks, mis on lambijala otsas. Ja selle kõrval on kaks õlipuud: üks õliastjast paremal ja teine vasakul pool.“

Ja mina võtsin sõna ning ütlesin inglile, kes minuga rääkis, ja küsisin: „Mis need on, Issand?“ … Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ … Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt: „Mis on need kaks õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli?“ … Tema ütles: „Need on need kaks võitut, kes seisavad kogu ilmamaa Issanda ees.““ (Sakarja 4:1−14)

Kahest õlipuust voolas kuldne õli mööda kuldseid torukesi lambijala õliastjasse ja sealt kuldsetesse lampidesse, et valgustada pühamut. Samamoodi annavad Jumala ligiolus seisvad pühad Tema Vaimu inimtööriistadele, kes on Tema teenimisele pühendunud. Kahe võitu ülesanne on anda Jumala rahvale edasi valgust ja väge. Nad seisavad Jumala ligiolus selleks, et võtta vastu õnnistus meie jaoks. Samamoodi nagu õlipuud tühjendavad end kuldsete torukeste kaudu, püüavad taevased käskjalad edasi anda kõike, mida nad Jumalalt saavad. Kogu taevane vara ootab, et me seda küsiksime ja vastu võtaksime. Ja kui võtame õnnistuse vastu, peame meie omakorda seda jagama. Nii on pühad lambid varustatud ja kogudusest saab valguse kandja maailmas. − The Review and Herald, 2. märts 1897.

Jaga Facebookis