Suuremeelsus ja andeksandmine

Avaldatud 18.9.2021, rubriik Päeva sõna

„Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!““ Matteuse 18:28

Elu Kristuse ihus võib pidada harjutusväljakuks taeva jaoks. Me kavatseme ju veeta igaviku koos nende inimestega, kes istuvad kirikus samas pingis. Kui suudame õppida koos eksisteerima selles elus, kus asjaolud ei ole ideaalsed, siis tähendab see meie jaoks head paradiisis.

Üks kohaliku koguduse peamisi õppetunde on suuremeelsuse kunst, mis on midagi sellist, mis ulatub annetuskasti pandud rahalisest panusest tublisti kaugemale. Kui oleme õppinud olema suuremeelsed oma rahaga, võime liikuda edasi ja õppida, kuidas olla suuremeelne inimestega.

Olla suuremeelne oma ajaga tähendab anda end kellegi teise käsutusse, mis inimloomust arvestades nõuab tõenäoliselt kannatlikkuse arendamist. Olla suuremeelne oma andide ja talentidega tähendab tõenäoliselt õppimist, kuidas anda endast parim isegi siis, kui keegi teine kamandab, ning sa teeksid ilmselt asju teistmoodi, kui sa ise vastutaks. Olla suuremeelne võimalustega tähendab anda kellelegi, kes ei pruugi asju täiuslikult teha, võimalus osaleda ja areneda, isegi kui on teisi, kes oleks kogenumad ja seega efektiivsemad.

Teisisõnu, koguduse elus osalemine tähendab õppida elama perekonnana inimestega, kellega sa ei ole suguluses kellegi muu kui Kristuse vere kaudu. Ja selles suhtes on ilmselt suurim õppetund, mida kogudus saab pakkuda – võimalus olla suuremeelne andeksandmisega.

Vaimulikuna olen märganud, et peamine põhjus, miks inimesed tunduvad kirikus käimisest loobuvat, on see, kuidas teised koguduseliikmed neid kohtlevad. Koguduse nõukogu otsus ei sobinud nende arusaamaga. Keegi ütles midagi teravat ja julma ning see jõudis nendeni. Neid ei palutud koguduses konkreetsele ametikohale, kuhu nad enda arvates olid sobilikud − ja võib-olla ka kutsutud.

Seda juhtub meie kõigiga, kuid selle asemel, et koguduseelust loobuda, võime ära kasutada ainulaadse võimaluse vastata teistele inimestele samasuguse suuremeelse omakasupüüdmatusega, nagu on Jumal meie suhtes ilmutanud. See on võimalus saada selgelt Kristusega sarnasemaks ja võib-olla hakata mõistma Tema armastuse sügavust. Me peaksime tegema teistele seda, mida tahame, et nad meile teeksid. (vt Luuka 6:31; Matteuse 7:12)

Jaga Facebookis