Ei mingit tuima huvi

Avaldatud 27.7.2021, rubriik Päeva sõna

„Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on, kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail käia nende oma teedel, ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.“ Apostlite teod 14:15−17

Evangeelsete projektide seisukohalt nägi Pauluse ja Barnabase missioon Lüstra linnas välja nagu täielik katastroof − vähemalt tänapäeva standardite järgi. Vigaste jalgadega mees sai imekombel terveks ja linnakodanikud võtsid seda kui märki, et paganlikud jumalad on äkitselt nende keskele ilmunud. Nad valmistusid kiiresti Paulust ja Barnabast kummardama.

Kuid Paulus sai aru, mis toimub. Lüstra elanikud olid tõe järele niivõrd näljas, et hüppasid esimese asja kallale, mis tundus nende jaoks õige olevat. Nende reaktsioon oli meeletult ebasobiv, kuid motiiv oli õige. Pööra hoolikat tähelepanu Pauluse vastusele, sest selles on väärtuslik võti meie usu jagamise jaoks tänapäeval. Esiteks kuulutas Paulus esimese ingli kuulutusega sarnanevat sõnumit: kummardage teda, „kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on“. Teiseks raamis ta oma esitluse suure võitluse kontekstiga: „kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail käia nende oma teedel“. Lõpuks osutab ta sellele, mis on ehk evangeeliumitöö seisukohalt kõige olulisem: Jumal „ei ole jätnud andmata endast tunnistust“.

Lehitse Apostlite tegude raamatut ja sa leiad midagi, mis tuleb üllatusena paljudele tänapäeva kristlastele: ei ole mingit tuima huvi. Iga kord, kui jüngrid kellegi ristivad, oli see keegi, kes juba Pühale Vaimule vastas. Nelipüha päeval ristis Peetrus „vagasid mehi“. Saulus oli kohtunud Jeesusega enne, kui Hananias temaga töötama saadeti. Esimest paganast pöördunut Korneeliust kirjeldatakse kui „vaga ja jumalakartlikku meest“.

Meie ei pööra inimesi; see on väljaspool meie võimete piire. Me hoopis pöördume nende poole, keda Jumal juba pöörab. Võib-olla on usu jagamise seisukohalt parim oskus, mida arendada, just kuulamine, et kindlaks teha, kas Jumal on juba kellegi juures tööd teinud. Ammu enne seda, kui sina saad ühendust kellegagi, kes on Jeesusest huvitatud, on Jumal juba kohal ja puudutab südant. Sina oled viimane tükk pusles, see, keda Jumal kasutab selleks, et kutsuda üles inimesi tegutsema neile antud veendumuse järgi.

Issand, ava meie silmad, et võiksime õppida nägema enda ümber inimesi, kes juba ärkavad!

Jaga Facebookis