Vaimu tahtlik hülgamine

Avaldatud 28.1.2022, rubriik Päeva sõna

Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul. Matteuse 12:32

Vahetult enne vendade tulekut oli Jeesus tervistanud juba teise kurjast vaimust vaevatu; pimeda ja tumma mehe. Variserid olid korranud süüdistust: „Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil.“ (Matteuse 9:34) Kristus oli neile otse öelnud, et omistades Püha Vaimu töö Saatanale, katkestavad nad ühenduse õnnistuse allikaga. Need, kes olid süüdistanud Jeesust, nägemata Tema jumalikku iseloomu, võisid saada andeks, sest Püha Vaim võis aidata neil näha oma eksitust ja anda kahetsuse. Kui inimene kahetseb ja usub, siis peseb Kristuse veri ta puhtaks ükskõik kui kohutavast patust; kuid inimene, kes hülgab Püha Vaimu hääle, astub pinnale, kuhu kahetsus ja usk ei ulatu.

Jumal töötab inimsüdames Püha Vaimu kaudu. Kui inimesed tahtlikult Püha Vaimu hülgavad ja väidavad, et Tema tegevus on Saatanast, sulgevad nad kanali, mille kaudu Jumal nendega ühendust peab. Kui inimene pöörab Pühale Vaimule lõplikult selja, ei saa Jumal selle inimese heaks enam midagi teha. …

Jumal ei pimesta inimeste silmi ega kalgista südant. Ta valgustab neid selleks, et parandada nende vigu ja juhtida nad ohututele radadele, ent siis, kui inimene hülgab jumaliku valguse, kaotab ta vaimuliku nägemise ja paadub. Sageli toimub see protsess vähehaaval ja peaaegu märkamatult. Jumala Sõnast loetu, Tema sulaste kaudu öeldu või otsene Jumala Vaimu märguanne puudutab inimest. Kui inimene selle valguskiire jätab tähele panemata, muutub vaimulik tajumisvõime tuimemaks ja järgmist valguskiirt on juba raskem märgata. Nii süveneb pimedus ja lõpuks haarab hinge öö. Nii juhtus Juuda juhtidega. Nad olid veendunud selles, et Kristuse kaudu avaldus jumalik vägi, kuid selleks, et vastu seista tõele, tembeldasid nad Püha Vaimu töö Saatana tööks. Seda tehes valisid nad tahtlikult pettuse ja andsid end Saatana võimusesse. − „Ajastute igatsus“, orig lk 321−323.

Jaga Facebookis