Mart Vari: VIIN – VEIN – MAHL

Avaldatud 10.5.2008, autor Mart Vari

Piibli kreekakeelset sõna oinos võib tõlkida vein, kuid ei pea tõlkima vein. Oinos´t võib tõlkida ka mahl. See sõna tähistas antiikajal mõlemat – nii värsket ja/või kontsentreeritud mahla kui ka käärinud mahla – veini.
Kuidas Piiblites on tõlgitud, see oleneb tõlkekomisjonide soovist ja teadmistest.

Näiteks paasapühade ajal, mis langes kokku hapnemata leibade pühaga, oli hapnenu ehk käärinu – mis antud juhul sümboliseeris pattu – mitte ainult välistatud toidulaual, vaid isegi kõrvaldatud elamutest. Esimene pühaõhtusöömaaeg oli paasasöömaaeg, kus Jeesus jagas värsket viinamarjamahla – oinos´t.

Nii on ka vanas eestikeelses Piiblis oma ajast lähtudes sõna oinos õigesti tõlgitud sõnaga viin. Vanas eesti keeles termin viinamarja viin tähistabki sageli viinamarjamahla. Vana eestikeelse Piibli õige mõistmine oleneb ülalmainitu teadmisest.
Destilleeritud viina hakati valmistama alles keskajal ja kui kasutada sõna viin antiikaja kohta, siis ei saa see tähistada viina tänapäeva mõistes. Hea on ka teada, et viinapuu otsas kasvavates viinamarjades on mahl, mitte viin tänapäeva mõistes ega ka mitte vein. Viinamarjamahl on alkoholivaba vaatamata sellele, et seda mahla tähistatakse tänaseni sõnaga viinamarjamahl.

Hilisemate eestikeelsete Piiblite ajastul, kui inimesed enam ei nimeta viinapuu vilja viinaks, vaid mahlaks, oleks olnud vajalik tõlkekomisjonidel ajaga kaasas käia ja kasutada termineid, mis kaasajal sisulisele tähendusele vastaksid – s t asendada sõna viin sõnaga mahl või vein, vastavalt sellele, kumma termini kasutamist eeldab kontekst. Seda ei ole tehtud. See on näiteks 1968. aasta Piibli puudus. Arhailine viinamarjamahla tähistav termin viin ei ole muudetud terminiks mahl. Ka arhailine viinamarjaveini tähistav termin viin ei ole muudetud terminiks vein.

1997. aasta Piiblile ei ole küll keelereeglite järgi midagi ette heita. Sõna oinos võib tõlkida nii mahl kui vein, kuid sisuliselt on just sellesse Piiblisse täiesti valed mõisted sisse kirjutatud, sest sõna vein ei tähista tänapäeval enam kellegi jaoks käärimata mahla, vaid üksnes alkohoolset jooki.

On üldiselt teada, et Piibli aegadel oli värske kui ka kontsentreeritud käärimata viinamarjamahl, mida tavaliselt lahjendati veega, väga levinud jook. Eestikeelsetes Piiblites aga ei kasutata sõna mahl peaaegu üldse. Vanas Testamendis mõned korrad ja Uues Testamendis mitte kordagi. Eestikeelsed Piiblid kasutavad järjekindlalt termineid, mis jätavad eksitava mulje, et pidevalt joodi üksnes alkohoolseid jooke.

Kuigi veini tarbimine Iisraeli ühiskonnas oli levinud (ärataganemine Jumala korraldustest oli mitmekülgne), on kõigile teada, et Piibel keelab paljudes kirjakohtades alkoholi tarbimise. Asjatundmatu või teadlikult vale Piibli tõlkimine põhjustab vastuoksuse erinevate Piibli kirjakohtade vahel, mida tegelikult Piiblis ei esine.

Kuna tõeline kristlus väljendub eelkõige moraalsuses, ootan EPS-lt meie ülialkoholilembelise Eestimaa ja hõimurahvaste heaks ausat ja tõest seisukohavõttu. Seda enam, et see väljendub Jumala Sõnana.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat