Mõtteid evangelismi ja koguduse kasvu sümpoosionilt

Avaldatud 14.9.2018, autor Hele Kulp

Inglismaal Newboldi kolledžis toimus 20.–24. augustini evangelismi ja koguduse kasvu sümpoosium, mida juhatasid Mark ja Ernestine Finley ning dr Chris Holland. Mark ja Ernestine Finley on evangelismi alal ühed kõige suurema kogemusega ja pädevusega tegijad ülemaailmses adventkoguduses ning Chris Holland abikaasaga on nende meeskonnas. Tegemist oli vaid sümpoosiumi esimese osaga, koolitus jätkub veel kahel järgneval aastal, kui saadakse suvel iga kord nädalaks ajaks kokku.

Eestist võtsid sümpoosiumist osa kümme asjast huvitatut: kaheksa koguduse palgalist töötajat ning kaks vabatahtlikuna misjonitööd tegevat koguduseliiget. Peale Eesti paistsid arvukama esindatuse poolest silma veel Poola ja Norra – nende kolme delegatsiooniga olid juhendajatel eraldi kohtumised ja konsultatsioonid.

Finley’d ja Chris Holland võtsid meie jaoks eraldi aega, et igaühega meist tutvuda ja meid kuulata, meie küsimustele vastata ning anda soovitusi evangeeliumitöö edasiviimiseks Eestis. Seega on järgmise aasta koolitusele minek juba seotud suurema vastutusega, kindlasti küsivad Mark ja Ernestine meilt, kuidas meil läheb ja kuidas me oleme nende soovitusi järginud. Lisaks tuli Ernestine enne lahkumist minu juurde isiklikult ning lubas minu ja minu töö pärast palvetada. Kuna koolituse vältel oli minus tekkinud tõsine soov Finley’de meeskonda palves kanda, olid meie lubadused vastastikused.

Sellist süsteemset, palvemeelset ja individuaalset suhtumist oli näha ja tunda meie tippevangelistide igas sammus. Oma lähenemist evangelismile nimetasid nad comprehensive evangelism, mida võiks tõlkida kui terviklik, kõikehaarav või igakülgne evangelism.

Evangelism ei ole üksikud sündmused, vaid süsteemne protsess, mis algab koguduse tõsisest palvest misjonitöö pärast ning selle mõistmisest, mida meie eestpalved võivad korda saata, ja lõpeb sellega, kui Kristuse leidnud inimesest saab tõeline jünger, kes juhatab teisigi Kristuse juurde. Koguduse poolt vaadatuna ei tohiks see protsess kunagi lõppeda ning eri teenistused peaksid kõik toetama evangeeliumi edasiviimist. Ernestine Finley sõnul peaks olema igas väikseimaski koguduses vähemalt kaks teenistust: palveteenistus ja piibliõppe teenistus. Kui kogudused on suuremad, saab sinna lisada veel muid teenistusi ja tegevusi, mis misjonitööd süsteemselt ja mõtestatult toetavad.

Kui ma kuuldud loengutele tagasi mõtlen, siis tuleb mulle meelde Jeesuse kutse kaluritest noormeestele: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad.” Jeesus nägi nende endises ja tulevases töös sarnasust. Evangeeliumid kirjeldavad, et kaluritena olid nad tegevuses võrkude loputamise ja parandamisega ning et nende võrgud rebenesid suure kalasaagi korral. See evangelismi sümpoosium oli minu jaoks kui võrkude korrastamise ja tihedaks seadmise koolitus.

Evangelism ei saa olla edukas, kui see ei ole korralikult seotud, kui on üks üritus siin ja teine seal ja nende vahel haigutavad tühjad augud. Evangelist ei saa olla edukas, kui ta on suurte hulkade ees oma esituse teinud, aga samal ajal jätab hooletusse isikliku suhtlemise inimestega. Kõik Mark Finley edulood, mida ta meiega jagas, olid seotud konkreetsete inimestega, kellega ta oli suhelnud, rääkinud ja palvetanud üks-ühele formaadis pärast seda, kui ta oli rääkinud suure hulga ees.

Julgustav oli näha ja tunnetada, et Mark Finley ja tema meeskonna tugevus ei ole mingi seletamatu vaid neile omane aura, vaid siiras palvemeelsus ja armastus inimeste vastu ning oskus kogudust kaasata ja välja õpetada.

Ka Chris Holland tõi oma ettekandes välja, et me ei taha järgida staarpastori ja megakoguduse mudelit, vaid me tahame olla aktiivsed jüngrid, kes töötavad lihtsate üksteist toetavate töömesilastena nendes oludes, mis meile on antud. Ka see oli julgustav, et olud ei ole kuskil lihtsad, sest vahel me mõtleme, et ainult meie kandis on põld eriti kivine. Jagatud kogemused näitasid, et ka väga rasketes oludes on saavutatud häid tulemusi.

Usun, et kuuldu andis kõigile sümpoosionist osavõtjatele indu terviklikuks evangelismiks. Loodan, et teadmine sellest levib jätkuvalt meie kogudustes, nii et koguduste evangelismiplaanid saavad süsteemsed ja ambitsioonikad ning koguduseliikmed hakkavad üha enam tunnetama oma osa selles suures tervikus ja sellele innuga kaasa töötama.

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat