Toimus Balti uniooni strateegilise planeerimise komisjoni teine koosolek

Avaldatud 28.9.2018

Kolmapäeval, 26. septembril said Helsingis (pärast kohtumist Trans-Euroopa divisjoni (TED) juhtidega 25. septembril) kokku Balti uniooni juhid ja uniooni kuuluvate liitude esimehed, et pidada uniooni strateegilise planeerimise komisjoni järjekorras teine koosolek. Esimene koosolek toimus tänavu aprillis Riias.

Loe divisjoni ja uniooni ning liitude juhtide kohtumise kohta siit.

Strateegilise planeerimise komisjon sai uniooni algatusel kokku kutsutud ülesandega töötada välja plaan Balti uniooni edasiseks toimimiseks pärast 2019. aasta peakoosolekut, mis toimub mais. Uniooni töö strateegilise planeerimise tööd juhib TED: koosolekut kureeris TEDi peasekretär Audrey Andersson, osales ka laekur Nenad Jepuranović. „Kui mõeldakse läbi uniooni toimimipõhimõtteid, siis seda juhib divisjon. Kuna unioon on üleilmse kiriku ehituskivi, siis uniooni puudutavates küsimustes on alati juhtivaks pooleks divisjon,” ütles komisjoni liige, Eesti liidu esimees Ivo Käsk.

Eesti liidu nõukogu moodustas 2016. aasta lõpus oma komisjoni, et teha ettepanekuid uniooni edasise tegevuse kohta. Komisjoni ülesanne oli läbi mõelda liidu ja uniooni vaheline koostöö ja rollid ning esitada oma nägemus liidu nõukogule. Komisjoni kuulusid Ivo Käsk, Jaanus-Janari Kogerman, Virve Toom, Mervi Kalmus, Mairo Tutk, Allan Randlepp, Tanis Kulp ja Indrek Ploompuu.

Loe komisjoni moodustamise kohta rohkem siit.

Uniooni soov selle komisjoni töö algatamisega on üle vaadata Balti uniooni toimimise struktuurid; selle töö käigus sõnastatud ettepanekud esitatakse uniooni peakoosolekule, misjärel peakoosolek võib kujundada oma otsused. „Üleilmse koguduse tööjuhis näeb ette unioonide töötamise mudelitena ette eri mudeleid, ka selles osas, kuidas jaguneb administreerimine, tööharude juhtimine liitude ja uniooni vahel ning finantside jagunemine liitude ja uniooni vahel,” ütles Ivo. Komisjoni eesmärk ongi välja töötada konkreetsed muudatusettepanekud. Soov selle tööga alustada ja selline komisjon ellu kutsuda oli olemas kõigis kolmes Balti uniooni kuuluvas liidus.

Nüüd lepiti Helsingis kokku järgmised sammud, protsess jätkub 2019. aasta jaanuaris ja veebruaris. „Lepiti kokku, et finantskomisjon vaatab üle uniooni ja liitude senise vahendite kasutamise ja teeb mõjuanalüüsi selle kohta, mida võimalikud muudatused endaga kaasa toovad,” sõnas Ivo. „Teise sammuna otsustati korraldada uniooni ja liitude osakonnajuhtide kokkusaamine, kus osakonnajuhid saavad kaasa rääkida selles, millises mahus on vaja uniooni tasandil osakondade tööd,” lisas ta.

Ivo sõnul astuti läbirääkimistes edasi oluline samm ja osapooled tundusid tehtuga rahul olevat.

Kui nimetatud kaks sammu on läbi tehtud, on plaanis kokku kutsuda laiem esindatus (praegu kuuluvad komisjoni divisjoni ja uniooni juhtivametnikud ning liitude esimehed), kes vaeb tulevikuvisiooni.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat