Balti uniooni liitude tööharude juhid said kokku, et rääkida kokkupuutepunktidest

Avaldatud 29.11.2022

25.–27. novembril said Lätis Riia lähedal kokku Balti uniooni tööharude juhid ja uniooni nõukogu liikmed, et rääkida kolme koguduste liidu kokkupuutepunktidest erinevates tööharudes.

Kokkusaamine algas reedel õhtusöögiga, millele järgnes õhtupalvus. Vaimulikke mõtisklusi jagas Trans-Euroopa divisjoni hingamispäevakooli ja pastorite ühenduse juht Patrick Johnson, kes oli külaliskõnelejaks ka adventliikumise 125. aastapäeva tähistamisel Tallinnas. Reede õhtul keskendus Patrick Piibli ülelugemisele, rõhutades, et peaksime kõiki piiblilugusid lugema teadmisega, mille saame 1. Moosese esimestest peatükkidest ja suurest võitlusest.

Loe lisaks: Patrick Johnson: Iga loo taga on suurem lugu – suur võitlus

Hingamispäeva hommikul kõneles Patrick veeuputuse loost ning tõstis keskmesse Jumala iseloomu mõistmise nii selles kui ka teistes lugudes, mis Piiblis kirjas on. Pärast jutlust jagunesid kuulajad väikestesse rühmadesse, et kuuldu üle mõtteid vahetada. Sellele järgnes ka arutelu piiblitunni teemade üle.

Laupäeva pärastlõunal asuti töisemate teemade juurde. Balti uniooni esimees Ivo Käsk luges Koguja raamatust kolmekordse lõnga kohta ning sõnas, et kõik uniooni liidud on üksinda väiksed. Ivo küsis, kas me oleme omavahel nagu paralleelklassid, kes konkureerivad, või vennad, kes on alati üksteise jaoks olemas. Ivo kutsus üles üksteist rohkem ja paremini kuulama ning mõtlema rohkem ka sellele, kuidas me saame teist aidata ja paremini mõista. „2019. aastal olid unioonis uuendused ja me soovisime võtta teistsuguse lähenemise, kuidas uniooni tööd korraldada,“ rääkis Ivo. „Unioon on kui elutuba – me elame eraldi magamistubades, aga saame elutoas kokku. Unioon ei ole koridor ega trepikoda, kus naabreid ei näe. Me teame, et nad on olemas, aga me ei tunne ega tea neid.“ Mõttega, et üksi oleme väiksed (Läti liidus on 3600, Eesti liidus 1200 ja Leedu liidus 700 koguduseliiget), aga koos suuremad, kutsus Ivo tööharujuhte oma mõtteid jagama.

Pärast Ivo sõnavõttu jagunesid osalejad tööharude kaupa oma vestlusringidesse arutama, mida kuskil on seni tehtud, missugused on plaanid, missugused on raskused ja mida saaks teha koos. Esindatud oli neli tööharu: kommunikatsioon, pastorite ühendus, noortetöö ja kirjastustöö. Kõik grupid andsid pärast kahe ja poole tunni pikkust arutelu väikese ülevaate ka teistele.

Kommunikatsiooni tööharu esindajad rääkisid peamiselt videotööst ning oma kogemustele toetudes tõdeti, et on inimesi, kes soovivad videomeeskonnaga liituda, kuid sagedamini pigem tehnilise, mitte sisulise meeskonnaga. Kõigis kolmes liidus on probleemiks produtsentide ja kaamera ette astujate vähesus. Nii juhtub, et ideid küll on, aga neid ei viida ühel või teisel põhjusel ellu. Suurt puudust tuntakse materjalide jagamisest ja nõnda räägiti ühtse veebiplatvormi loomisest, kuhu saab laadida materjale, mida ka teistes liitudes saab oma saadete või klippide valmistamisel ära kasutada. Samuti tuli vestlustes esile vajadus teha rohkem koostööd noortetöö korraldajatega.

Järgmisena räägiti pastorite ühenduse arutelust, mida juhtis Patrick Johnson. Üks suur muudatus pastori töö hindamises nii pastori enda perspektiivist kui ka väliste mõõdikute järgi on see, et tulemuslikkust ei määra ristitute arv. Tõdeti, et ristimiste loendamine tekitab läbipõlemise tunde. Seeasemel keskendutakse uue vaate järgi pastori isiklikule kasvule. Aluseks on siis sellised näitajad nagu Kristuse-sarnane jüngerlus, elukestev õpe, võimestav juhtimine, jüngrite tegija, suhtepõhine karjane, innustav kommunikatsioon ja tõhus juhtimine. Iga pastor saab end erinevatele küsimustele vastates ja end analüüsides nendelt alustelt lähtudes hinnata ja oma tööd uurida. Selle küsitluse eesmärk on isiklik vaimulik kasv ja motivatsiooni andmine.

Kirjastustöö juhid rääkisid, et kõige populaarsemad raamatud on Ellen White’i klassikalised raamatud: „Suur võitlus“, „Tee Kristuse juurde“, „Mäejutlus“, „Ajastute igatsus“. Probleemiks on praegu see, et raamatute väljaandmise kulud on võrreldes aasta tagusega kasvanud 70–80%. 2021. aastal on raamatute müük väga hea ja kirjastustöö juhid otsivad praegu võimalusi, kuidas saaks raamatuid soodsamalt välja anda. Ühe võimalusena räägiti raamatute trükkimisest Serbias (seni Poolas), kuid sealt tellides võtab protsess kauem aega, samas on plusspunktiks see, et koos tellides on võimalik kokku hoida nii trüki- kui ka saatmiskulude pealt. Veel öeldi, et peamine raamatute ostja on oma koguduse liige, kes jagab raamatuid oma tutvusringkonnas.

Noortetöö vestlusest tõusid esile murekohad: noored ei loe Piiblit, nad otsivad tegevusi pigem väljastpoolt kogudust ja ka lahkuvad kogudusest, kuna neil ei ole koguduses sõpru. Lahendusena leiti, et kui vanemad koguduseliikmed jagaksid rohkem oma tunnistusi, innustaks see ehk ka noori. Üheskoos jõuti järeldusele, et noored vajavad inspireerivat eeskuju ja motiivi kristlikuks eluks. Põlvkondadevahelisest lõhest rääkides oli jutuks vanema põlvkonna vastutus ka ise suhtlemist algatada ja elus hoida ning noorte kohustus omakorda nooremate ees nendega suhet hoida.

Nädalavahetus jätkus pühapäeval Balti uniooni nõukogu koosolekuga.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat