Eriline palvesoov kõigile koguduseliikmetele

Avaldatud 12.10.2018

See on üleilmse adventkoguduse presidendi Ted N. C. Wilsoni palvesooviga pöördumine vahetult enne peakonverentsi nõukogu aastakoosolekut. 

 

Ma tervitan teid, seitsmenda päeva adventistide koguduse liikmeid üle maailma – meid on kokku pea 21 miljonit. Jah, ma kõnetan igaüht teist, meie kalleid ja ustavaid Jumala adventliikumise liikmeid. Preagu saab USAs Battle Creekis kokku peakonverentsi nõukogu aastakoosolek, selleaastane teema on „Kuuluta maailmale, usu Tema prohveteid” ja LEAD-konverentsi teema on „Möödanik tulevikuga – vaadates tagasi, et minna edasi”. Me vaatame, kuidas Jumal on juhatanud koguduse rajajaid minevikus ja meil on kindlustunne selles, et Ta juhib meid tulevikus. Nagu alati, usaldame Teda täiesti. Psalm 23:1–3 ütleb meile: „Issand on mu karjane,mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama,hingamisveele saadab ta mind; tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.” Me peame toetuma Jeesusele kui oma Karjasele ning laskma Temal end siin nõukogu koosolekutel kõiges juhtida.

Sel iga-aastasel koosolekul uurime väga tundlikke soovitusi, mille on esitanud ühtsuse järelvalve komitee (Unity Oversight Committee), arutleme üleilmse koguduse sisendi üle, mis on seotud Jumala koguduse poolt astutud sammudega ja nagu on soovinud möödunudaastase aastakoosoleku esindajad üleilmsest adventkogudusest.

Selle soovituse eesmärk on pakkuda koguduse tööjuhisega mittevastavuses oleva üksuse lähimale organisatsioonile raamistikku, kuidas lahendada probleemi Kristuse-sarnaselt, lunastaval moel. Selle vastutusega, mis mul peakonverentsi presidendina on, kutsun teid üles erilisele palveajale, mis algab kohe ja kestab hingamispäeva, 20. oktoobrini. Paluge, et aastakoosolekul valitseks helde, austav ja armastav meelsus, mida näitaksid üles kõik osalejad; et me lubaksime Pühal Vaimul juhatada nõupidamisi soovide üle, mida üleilmne kogudus tahab saavutada. Ma palun teil levitada seda sõnumit kõigiga, et see erilise palve soov jõuaks kogu maailma.

Me tuleme Jumala ette palvega kõigil aegadel, ent eriti siis, kui oleme keerulises olukorras ja vajame Tema juhatust, suunanäitamist ja tarkust. Meil on praegu selline aeg ja me peame end alandama ning paluma, et Püha Vaimu hiline vihm valataks Jumala rahvale, et viia edasi Tema tööd – kuulutada Kristuse teiseks tulemiseks valmistuvale maailmale kolme ingli sõnumit. Jah, Ta tuleb varsti!

2. Ajaraamat 7:14 ütleb meile: „...ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.”

Vennad ja õed, ma alandan end Jumala ees, palun Teda, otsin Tema palet ja pöördun ära enda algatustest ning palun teil teha sama. Me vajame äratust ja reformatsiooni enda elus ja koguduse elus. Me vajame seda, et oleksime Kristusest, Tema armust ja Tema õigeksmõistvast ning pühitsevast õigusest täiesti sõltuvad. Saatan teab, et kui me alandume Jumala ette ja alistume täielikult Temale, siis langeb Püha Vaimu hiline vihm. Saatan teeb meie alandliku alistumise ärahoidmiseks kõik, mida suudab, kuna siis saab ta Jumala kogudusse ja selle kollektiivse esinduse näol peakonverentsi aastakoosolekule või peakonverentsi töökoosolekule tuua erimeelsusi ja kahtlusi. „Tunnistused kogudusele”, 9. köide ja lehekülg 261 sedastab: „Jumal on korraldanud, et Tema koguduse esindajail, kes on peakonverentsile kokku tulnud üle kogu maailma, on otsustusvõim.”

Vaatamata sellele, mida sa võid olla kuulnud või lugenud, palun tea, et peakonverents on edendanud fookustatud dialoogi, korrapärast informatsiooni ja innukat palvet, et tuua arusaamist ja selgust kogudusse selles osas, mis puudutab iga valitud juhi privileege ja püha vastutust, et austataks peakonverentsi töökoosolekul või peakonverentsi aastakoosolekul vastu võetud otsuseid, isegi kui me ei ole selle tegevusplaaniga nõus. Mõtle organisatsioonis tekkivale kaosele ja ühtsuse puudusele, mis järgneks, kui kogudust ei juhitaks hoolikalt läbiarutatud ja mitmepoolselt kokkulepitud tööjuhise põhjal. See nõuab usku Jumalasse ja kasvamist usalduses, et Püha Vaim juhib Tema kogudust.

Ma palun Jumalat, et me kõik – koguduseliikmed üle maailma – toetaksime oma üleilmset kogudust ja peakonverentsi, ja palvetaksime selle eest. Palvetage kõigi koguduseliikmete eest, et me oleksime Jumala Vaimus ühendatud viima ellu Tema tööd kõigi liikmete kaasatuse algatuse ja kõikide teiste isiklike ja avalike initsiatiivide kaudu. Psalmis 133:1 on imeline julgustus: „Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad!”

Ma alandan ennast Issanda ette ja palun, et Ta hoiaks minu pilgu Kristuse palvel ühtsuse pärast Johannese 17, milles on meie Issanda imeline soov, salmis 21: „...et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.” Ma palun alandlikult, et ma ise oleksin kinnitatud Kristusesse ja Tema soovi ühtsuse järele, ning palun, et teiegi palvetaksite, et Jumala kogudus üle maailma teeks sama. Alistagu igaks meist, mina kaasa arvatud, ennast Jumala armus täielikult Kristuse täiuslikule korrale ja harmooniale, vältides raskusi, mida on kirjeldatud „Tunnistuste” 1. köite leheküljel 650: „Saatan teab väga hästi, et edu saab saavutada vaid korra ja harmoonilise tegutsemisega. Ta teab väga hästi, et iga asi, mis on ühenduses taevaga, on täiuslikus korras, et allumine ja põhjalik distsipliin on inglikuulutuse liikumise tunnus. Tema jõupingutuste eesmärk on viia pühendunud kristlased taevalikust korraldusest nii kaugele kui võimalik, seetõttu petab ta ka neid, kes Jumalat avalikult tunnistavad, ja paneb nad uskuma, et kord ja distsipliin on vaimsuse vaenlased, et parim tee nende jaoks on see, kui igaüks töötab oma eesmärkide nimel ja on selgelt eristatav kristlaste kogust, kes on ühtne ning töötab tegevuste distsipliini ja harmoonia nimel. Kõiki jõupingutusi korra sisseseadmisel peetakse ohtlikuks, õigusliku vabaduse piiramiseks ja sellest tulenevalt kardetakse neid kui paavstlikke. Need petetud hinged peavad vooruseks edendada vabadust mõelda ja tegutseda sõltumatult. Nad ei võta aluseks ühegi inimese ütlemist. Nad ei kuuletu ühelegi inimesele. Mulle näidati, et saatana eriline töö on juhtida inimesi tundma, nagu oleks see Jumalale meelepärane, kui nad rajavad oma kursi, mis on sõltumatu nende vendadest.”

On imeline keskenduda Jeesusele ja Tema taevasele missioonile, mis on usaldatud meile, et me Püha Vaimu väes valmistaksime inimesi Kristuse peatseks tagasitulemiseks. See on minu kirg. See on minu hinge koorem ja minu elu rõõm. Selles tahan veeta oma elu. Keskendugem Jumala missioonile. Olgu meie peamine prioriteet jõuda sõnumiga Jeesusest kadunuteni. Jumal on öelnud, et me hoiaksime kokku, hoiaksime kokku, hoiaksime kokku!

Pöördun taas teie poole: avage tänasest kuni hingamispäeva, 20. oktoobrini eriline palveaeg. Paluge innukalt ärkamist ja reformatsiooni, paluge, et Püha Vaimu ühendav vägi täidaks aastakoosoleku. Palun andke igaühele sellest erilisest palvesoovist teada. Ma soovin, et pühendunud liikmete palved tooksid meid kokku ühendavasse ja koostöövalmisse ja misjonimeelsesse tegevusse, et me saavutaksime taevase mandaadi, mis on antud Tema jäägile, seitsmenda päeva adventistide kogudusele.

Palvetagem koos...

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat