Brasiilia üliõpilased said loa hingamispäeval eksameid mitte teha

Avaldatud 5.12.2018, allikas Adventist Review

Brasiilia usuvabaduse eestkõnelejad arvavad, et hiljutine esindajatekojas vastu võetud otsus on väga oluline piirikivi seitsmenda päeva adventistide jaoks, kes pühitsevad hingamispäevana laupäeva. Põhiseaduse, õigus- ja kodanikukomitee võttis eelnõu vastu 27. novembril. Eelnõu keskmes on need tudengid, kes ei saa osaleda eksamil või loengus, kuna selle toimumise aeg piirab nende usuvabadus.

See tähendab, et hingamispäeva pidavatel üliõpilastel, kes õpivad kas riigi- või erakoolis, on nüüd seaduslik instrument, mis tagab nende südametunnistusvabaduse ja usuvabaduse. „See tekst annab õiguse iga tasandi tudengile, välja arvatud sõjalises hariduses, mitte tulla eksamile või loengusse tema jumalateenimise päeval,” ütles komisjoni liige.

Komisjonis arutati ka alternatiivide üle, mida koolid peaksid pakkuma; teise seas mainiti eksamite ja loengute asendamist ja teiste kuupäevade pakkumist eksamisajaks. Samuti oli kõne all eksami asendamine uurimusprojekti või ülesande tegemisega, mille tähtaeg on antud kooli poolt.

Üks eelnõu eestevedajaid, rahvasaadik Maria do Rosário rõhutas, et Brasiilia põhiseaduse 5. artikkel tagab selle, et usuvabadus on võõrandamatu ja seda peab kaitsma, ning lisas: „Kelleltki ei tohi võtta tema õigust omada usulisi, filosoofilisi või poliitilisi veendumusi.”

Lõuna-Ameerika divisjoni avalikkussuhete ja usuvabaduse juht Helio Carnassale ütles, et see seadusemuudetus on suur võit usuvabaduse vallas, eriti neile tuhandeile tudengitele, kes peavad oma usupäevi. Ta tunnustas neid, kes aitasid selle tulemuse saavutamisel. „Paljud on aastaid selle nimel tööd teinud, nii rahvasaadikud kui kogudusejuhid.”

Kogudusejuhid selgitasid, et praegu on keeruline öelda, kui paljud õpilased sellest seadusemuudatusest kasu saavad, kuid haridusministeeriumi viimase uurimuse järgi osales keskkooli eksamitel 100 000 hingamispäeva pidavat õpilast.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat