Seitsmenda päeva adventistide kogudus vastab USA ülemkohtu otsusele, mis mõjutab usuvabadust

Avaldatud 22.6.2020, allikas Adventist Review

USA ülemkohtu otsus 21. juunil kohtuasjas Bostock v. Clayton on märgilise tähendusega ja kaugeleulatuvate tagajärgedega inimõiguste, kaasa arvatud usuvabaduse osas. Ülemkohus võttis häältega 6:3 vastu otsuse 1964. aastast pärineva kodanikuõiguste seaduse alapeatüki 7 põhjal, otsustades, et see kaitseb inimesi seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi-põhise diskrimineerimise eest.

Seitsmenda päeva adventistide kogudus toetab LGTB-inimeste kaitsmist nende töökohas, nagu ka usuvabaduse kaitsmist. Seda edendab seadus nimega Fairness For All Act, mis laieneb LGTB-inimestele mitte ainult töökohas, vaid ka paljudes teistes ühiskonna toimimisvaldkondades. Ülemkohtu otsus vastab paljudele küsimustele, ent jätab sama palju küsimusi vastuseta.

Ülemkohus viitas praegusele usuvabaduse kaitsele ja USA põhiseaduse esimesele parandusele. Kohus märkis ka, et nende otsus mõjutab vaid tööalaseid otsuseid. Sellised teemad, mis puudutavad avalikke teenuseid nagu tualetid, riietusruumid ja teised privaatsed ruumid, on veel vaja lahti rääkida.

Usuorganisatsioonide võimalus palgata inimesi usu põhjal ja viia läbi oma protseduure on nüüd löögi all ning sellest võib saada edasiste kohtuvaidluste põhjus. Sel põhjusel jääb seitsmenda päeva adventistide kogudus ustavaks Fairness For All Act’ile ning kutsub USA kongressi üles seda jõustama.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat