Usk teadusesse

Avaldatud 31.5.2019, allikas Meie Aeg

Artikkel kuulub adventkoguduse ajakirja Adventist Review seeriasse, mis käsitleb loomise teemat.

Mõeldes läbi ja uskudes

Mida sa usud ja miks? Kas oled kristlane pelgalt seepärast, et su vanemad koolitasid sind niimoodi alates lapsepõlvest? Kas oled oma uskumuste suhtes ebakindel? Kas oled end juba ateistiks sildistanud? Rääkigem! Mina olen noor haritud millenniaal, kel on oma lugu.

Minu lugu algab

Ma kasvasin üles seitsmenda päeva adventistide peres, pastori tütrena. Ma ei kahelnud selles, mida vanemad mulle õpetasid. Filosoofia, moraali, väärtuste ja religiooni osas oli nende õpetatu tõsiasi. Vastuolud nende õpetustega oli praht. Kui pidin eksamite ärategemiseks õppima evolutsiooni kohta, õppisin ära selle mis vaja, läbisin eksami ja: praht. Ma ei esitanud ühtki küsimust – kuni esimese ülikooliaastani.

Kahtlused tärkavad

Ülikooli sotsioloogia õpetas mulle, et on sotsioloogiateooriaid, millel on tõsi taga. Ma võtsin need vastu nende nominaalväärtuse alusel. Hiljem, kui nende kohta rohkem teada sain, mõistsin, et need on kooskõlas evolutsiooniteooriaga. Ma olin imestunud: kas evolutsioon sobib kokku Piibliga? Kas see, mida ma relativismi kohta õpin, kattub Piibliga? Kas on tõsi, et ei ole olemas tõe ja vale absoluutset mõõdupuud? Ma mõistsin, et pean hakkama esitama küsimusi: küsimusi Vana Testamendi ja enda isa seisukohtade suhtes. 

Ühel päeval küsis minu isa: „Miks sa järsku kõiki neid küsimusi esitad?“ Ma vastasin: „Kui keegi peaks neid kunagi mulle esitama, et ma oskaksin siis vastata.“ Isa oli sellega nõus. Minu vastus oli pool tõde. Teine pool minu motivatsioonist oli minu enda ebakindlus selle osas, mida ta mulle ikka veel õpetas. Ma ei tahtnud, et isa minu kõikuva vundamendi pärast muretseks, kuid ma esitasin oma küsimusi edasi, kompasin erinevaid teooriaid, nende järelmeid ja nende tähendust minu jaoks. 

Olin moraalse kriisi lävel. Ma pidin tegema enda otsuse; ise asjadest aru saama. Ma palvetasin: Jumal, palun vabandust, et ma kahtlen, aga kui Sa oled päris, kui Sa oled olemas ja kui Sa hoolid, siis palun näita mulle teed. Anna mulle vastus. Kui Sa oled kõikvõimas, saad Sa mulle näidata ja anda mulle teada, et see oled Sina, kes mulle vastas. Anna mulle kuidagi teada, et ma ei peaks enam kahtlema. Näita mulle ja anna mulle usku. Ma ei tea, kuidas, aga Sina tead.

Ma mõtlesin, et kui Jumal kuuleb, siis Ta näitab mulle. Kui ei, siis ma ei näe Teda, ei juhtu midagi valgustavat.

Kahtlused ja vastused

Veidi aega pärast palvetamist istusin voodil ja vaatasin aknast välja ilusat ilma. Ma mõtlesin erinevatele teemadele, mis minu peas põrkusid. Ma püüdsin argumenteerida: kui evolutsioon on tõsi, siis see tähendab, et alguses ei olnud midagi, kindlasti ei olnud intelligentsust. Kuidagi juhtus midagi mittemillegagi. Oli plahvatus või teatud liiki tugev reaktsioon, milles mittemiski muutus terveks hulgaks väikeseks millekski. Teadlased ütlevad, et need olid anorgaanilised elemendid. Seejärel koondusid tillukesed anorgaanilised miskid miljonite aastate vältel veel rohkemate anorgaaniliste osakestega. Kuskil poolel teel muutusid nad anorgaanilistest orgaanilisteks. Teadlased ja teadus teavad, et anorgaanilised ja orgaanilised ained on erinevad. Kuidas saab orgaaniline aine tuleneda anorgaanilisest ainest? Ma ei tea! Mul ei ole vastust sellele küsimusele. Teadusel ei ole vastust sellele küsimusele. 

Aga me arvame. Orgaaniline tilluke miski jätkas koondumist ja isegi anorgaaniline tilluke miski koondus selle juurde. Siis kuidagi juhtus orgaanilise aine sees elu. Enne oli vaid elutu orgaaniline ja anorgaaniline aine. Ent siis juhtus kuidagi mingil moel elu. Kuidas? Me ei tea. Vähemalt inimestele on see seletamatu, mõõdetamatu, määratlematu, adumatu. Ma jõudsin arusaamisele, et makroevolutsiooni uskumine nõuab usku. See oli tõeline ilmutus. Ma mõistsin, et evolutsioon ei ole reaalteadus, mille olin otsustanud kummutada. Mis puudutab meie päritolu, siis teadust selle kohta ei ole. Makroevolutsiooni teooria on usupõhine süsteem. Kuigi need sündmused on seletamatud, pead uskuma, et need kõik toimusid kirjeldatud moel. Minu valik ei olnud teadus usu vastu. See valik oli usk usu vastu!

Tõdemus, et mõlemad seisnevad usus, ei olnud piisav. Missuguse usu järgi ma joondun ja miks? Ma uurisin mõtlemat ja nägin, et Piibel annab mulle argumendid, millesse uskuda. See on ajaloo tõene allikas. Inimesed, kes ei uskunud Piiblit, kes ei võtnud vastu selle religiooni, on leidnud, et Piibel on ajaloo tõene allikas ja pöördunud skeptilisest kriitikast hämmastunud imetlusse (hetid, Beltsassar, Paulus jne). Selle prohvetlused on tõeks saanud, näiteks Küüros ja tema sõjaline ning poliitiline roll veel enne tema sündi (Js 44:28; 45:1); impeeriumide loendamine alates Taanielist kuni tänase päeva ja maailma lõpuni (Tn 2:7–9). Mul on meeles, kuidas ma keskkooliõpilasena ajalootunnis avastasin, et ilma piibelliku taustateadmiseta ei teaks ma seda järgnevust.

Ja siis on Jeesus

Vanas Testamendis on üle 300 prohvetliku viite Jeesusele – Tema ainulaadsele päritolule ja saabumisele siia; Tema sünnipaik ja -aeg, ristimine ja surm; isegi Tema reetmise lugu.

Statistikaõppejõud esitas kord oma üliõpilastele väljakutse: missugune on tõenäosus, et ühe inimese elus saab tõeks neist vaid kaheksa? Tõenäosus selleks oli 1:1017. Tõenäosus 1:1017 on sama kui 1. katta kogu Texase osariigi maa-ala 60 cm paksuselt dollarimüntidega; 2. märgistada üks neist müntidest; 3. siduda kellegi silmad kinni ja 4. saata see inimene osariiki ning lasta tal valida sealt välja just märgistatud münt.1 

Vaatamata tuhandetele aastatele moonutamisele, segadustele ja tõe väänamisele, mida tõe vaenlane on teinud, ei ole Jeesuse olemasolu enam ajalooliste dispuutide teema. Ateistid, moslemid ja juudid teavad ajaloolist tõde, isegi kui mõni neist valib ise enda tõlgenduse Tema töö kohta. Huvitav on, et paljud püüavad Talle omistada teatud suurust, kuid hülgavad Tema üleloomulikkuse. See on väga kummaline. See on ülimalt võimatu. Jeesus kas räägib tõde või on Ta haiglaselt ülbe, kui ütleb end olevat Jumala (Jh 14:6).Ta kas eksisteerib eraldamatus ühtsuses koos igavese Jumalaga või on Ta hull seda öeldes (Jh 10:30). Ta kas oli olemas samal ajal kui Aabraham (Jh 8:56) või oli Ta petlik veiderdaja. 

Kui Ta ei tõusnud surnuist pärast kolme päeva, oleks Ta seda väites manipuleeriv valetaja (Mt 12:40). Tema vaenlased värisesid Tema ülestõusmise ennustuse juures ja püüdsid tegutseda selle tõekssaamise vastu, kuna nad teadsid, et Ta on mees, kes peab oma sõna (Mt 27:63–66). Nende valvamine ei muutnud midagi, kui Ta oli valmis ärkama, kuna Ta on see, kelle Ta väidab end olevat – Jumala Poeg (Rm 1:5).

Mõju

Ma ei saa arutleda Piibli usaldusväärsuse üle, mainimata selle mõju eludele, mida see on puudutanud. Minu sõber ütles mulle: „Vägi, mis Piiblil on, peab olema päris.“ Tal oli õigus. Lisaks lugude kuulmisele tean ma, et see on mõjutanud minu elu. 

Inimesed, kes vaimulikus valdkonnas vusserdavad ja negatiivselt räägivad, teavad, et üleloomulik on olemas, olgu see voodoo, Wicca, spiritualism, ida müstitsism vms ja nad teavad, et kõigel sellel pole väge Jumala Sõna vastu. Selle vägi on põhjus, mis käputäis jüngreid, kel polnud kaasaegset tehnoloogiat ega transporti, said levitada tõde Jeesuse Kristuse kohta kogu toona teada-tuntud maailmas vaid ühe lühikese eluea jooksul (Kl 1:23). Enamik neist, kes olid enne nii arglikud (Mt 26:55, 56; Mk 14:48–50), seisid silmitsi kohutava surmaga, mille tingis nende sõnum. Nende hirm kadus, kui Jeesus hauast välja tuli; Piiblis kuuleme nende tõe häält läbi ajastute: tõde, nagu see on Jeesuses.

Piibel annab mulle aluse seda uskuda; mõni ütleb, et teadus annab neile aluse uskuda makroevolutsiooni. Kuid teaduse ilu ja nõrkus on see, et me usume miski olevat tõe, kuni tõestatakse, et see on vale, ja kirjutatakse uued õpikud. Minu usk teadusesse ja teaduslikesse meetoditesse kaasab tõelist teadust, mis on jälgitav. Teadus on suurepärane, kui seda õigesti tõlgendatakse ja rakendatakse. Teaduse rakendamise hea vili on innovatsioon. Kuid idee sellest, et teadus toetab vaid makroevolutsiooni, on vale.2

Lõppeks on ikka nii, et loomine ja evolutsioon mõlemad nõuavad usku. Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane: Jumala-otsija eesmärk on usu eesmärk (Hb 11:6). Samamoodi on ka ilma usuta võimatu toetada makroevolutsiooni. Evolutsiooni otsija eesmärk on usu eesmärk.

Pärast lõppu

Mis on kaalul, kui sa valid Looja Jumala ja evolutsiooni mittemiski ja juhuslikkuse vahel? Kui evolutsioon on tõsi ja Jumalat ei ole, siis on kõik suhteline, eneserahuldus on sama valiidne kui ükskõik mis teine arvamus, ja surm viib meid unustusse pärast seda, kui oleme elanud nii, nagu ise tahame. Kui Piibli Jumal on tõeline, siis on olemas õige ja vale moraalistandard, Jeesus on minu pääste ja surm ei ole lõpp. Pärast elu täis lootust, usku ja armastust vaatan ettepoole ülestõusmispäeva poole, mil Jumal annab mulle uue ihu ja igavese õnneliku elu minu armastava Lunastaja seltsis.

Evolutsioon kutsub: ei ole mingeid tagajärgi. Jumala Sõna innustab: on olemas igavene rõõm – praegu tunneme seda Jeesuse, kaasinimeste ja maa teenimisest, seejärel igavese päeva maal, pärast kõike seda valu, pattu ja surma.

Ma elan tänulikkuses Jumalale selle rahu eest, mille Ta minusse pani, kui Ta andis mulle arusaamise minu valiku väärtustest ja olulisusest. Issand, universumi Jumal, universumi Looja, kõige hea Looja, hoolib väiksest minust ja Tema vastus minu palvele aru saada andis mulle tunnistuse, et ma jään Tema juurde. Ma usun teadusesse. Ma usun Jumalasse. Ma usun Jeesusesse. Ma usun Piiblisse.

Kahjuks luuravad õnneillusioonid väljaspool Jumala tahet ja kogudust paljude noorte ümber, meelitades neid pidutsema ja unistama „heast elust“, nagu näivad elavat kuulsused, kes püüavad uputada elu valu, kes püüavad täita tühjust, mis tuleb sellest, et endast mõeldakse kui tähenduseta juhuslikkusest. Aga paremat õppida pole kunagi liiga hilja. Ja kindlasti pole kunagi liiga vara.

Belliny Phaeton lõpetas hiljuti meditsiinikooli. Ta soovib elada Jeesusele ja kohtuda Temaga aus.


  1. Peter Winebrenner Stoner and Robert C. Newman, Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible (Chicago: Moody Press, 1976).
  2. Dokumentaalfilmi Evolution’s Achilles’ Heels materjal on väga abistav. See on ühingu Creation Ministries International (creation.com) produktsioon.
Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat