Abielu Piiblis

Avaldatud 12.8.2019, allikas Meie Aeg

Mida saame neilt möödaniku-abieludelt õppida?

Ananias ja Safiira (Ap 5:1–10)

Kas mäletad seda paari? Nad pidasid osa oma maatüki müügist saadud raha salajas, valetades sellest apostel Peetrusele. Kui nad pidid oma ustavusetusega silmitsi seisma, kukkusid mõlemad surnult maha. Väike nõuanne: kui sa tead, et miski on vale, ei pea sa sellega kaasa minema, isegi kui abikaasa on selle poolt. Olgu Jumal sinu südametunnistus ja juht. Ja ära lase ahnusel end pimestada, sel on hävitavad ja igavikulised tagajärjed.

Aabraham ja Saara (1Ms 17:15–20)

Selle paariga võiksin minna paljudesse kohtadesse, neil on külluslik minevik! Nende abielu tuntuim seik on ilmselt Haagari-Ismaeli läbikukkumine. Aabram ja Saarai ei uskunud Jumala tõotust, et nad saavad lapse, seega pidi teenijanna Haagar Aabramiga järeltulija saama. Saarai muutus armukadedaks ja kibestunuks ning ajaks, mil ta kandis Iisakit, oli selge, et kahele emale ruumi ei jätku. Haagar lahkus oma poja Ismaeliga. Kui Aabram ja Saarai oleksid Jumalat usaldanud, et Ta teeb nad tõesti suure rahva esivanemateks, oleksid nad vältinud palju tüli ja vaenu. Armukadedusel ei ole abielus kohta. See lõhub abikaasadevahelisi ja teinekord ka sõprade- ja kolleegidevahelisi suhteid. 

Jookebed ja Amram (2Ms 2:1–10)

Võib eeldada, et Moosese vanemad on viimase peal inimesed. Sa ei pea pettuma. Amram usaldas Jookebedi piisavalt, et viia ellu plaan, mida paljud võisid tajuda halva mõttena vastsündinu varjamiseks – panna ta korviga Niiluse jõele ulpima. Aga mitte Amram. Tal oli usku, et tema naist juhib Jumal, Jookebed vastutasuks usaldas Jumalat, et Ta päästab Moosese (oli see ema­instinkt?). Jumal muidugi päästiski ja Mooses juhtis hiljem iisraellased Egiptusest välja. Missugune usaldus! Me saame sellelt paarilt palju õppida Jumala „pimesi“ järgimise kohta. 

Maarja ja Joosep (Mt 1–2; Lk 1:25–56; 2:1–52)

Mõlemad, nii Maarja kui ka Joosep olid jumalakartlikud inimesed, Jumalat armastavad inimesed, kel lasus suur vastutus kasvatada Jumala lihakssaanud Poega. Olen kindel, et nad mõlemad õpetasid Talle väärtuslikke õppetunde – Joosep oma puusepatöökojas ja Maarja igapäevastes majapidamistoimetustes. On selge, et nad olid kaitsvad vanemad (Mt 2:12) ja et nad järgisid Issanda juhtnööre. Üks suuremaid vastutusi, mis paaridel lasub, on laste kasvatamine. Evangeeliumides talletatud Jeesuse sünni ja kujunemisaastate tähelepanelik lugemine heidab valgust mõnele olulisele nüansile, kuidas oma väikseid kasvatada. 

Kimberly Luste Maran on ajakirja Adventist Review abitoimetaja

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat