Aastakoosolek: Üleilmse adventkoguduse nõukogu hääletas aborditeemalise seisukoha poolt

Avaldatud 24.10.2019, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse aastakoosolekul arutati kaks päeva aborditeemalise seisukoha üle. Dokumenti valmistati ette pikemaajalise perioodi vältel, mil teemat uuriti ja arutleti adventteoloogide, meditsiiniekspertide, tervishoiutöötajate, eetikute ja kogudusejuhtide vahel.

Mustandi sõnastamisse olid kaasatud erinevad komiteed ja koguduse üksused. 26 inimesest koosnev töögrupp, kuhu kuulus ka seitse naist, volitati peakonverentsi poolt septembris „valmistama ette mustandit seisukohale, mis põhineks selgelt Piibli põhimõtetel ja rõhutaks elu pühadust ning tunnistaks äärmiselt keerulisi juhtumeid ja anomaaliaid, millega naised silmitsi võivad olla”.

Loe töögrupi töö kohta rohkem siit. 

Kogudusejuhid rõhutasid, et see dokument, mis võeti vastu seisukohana, ei anna juhiseid ei üksikisikutele ega ka koguduse organisatsioonidele. Hääletamise teel vastu võetud seisukoht sõnastab seitsmenda päeva adventistide koguduse ametliku seisukoha teatud teemal, samal ajal kui juhised on praktilist laadi juhtnöörid, kuidas mingis valdkonnas toimida.

Viimane kord, kui kogudus aborditeemalise valdkonnaga tegeles, avaldades juhised, oli aastal 1992. Adventkoguduse juhi Ted N. C. Wilsoni sõnul sisaldas 1992. aasta juhis „piiratumat lähenemist võrreldes Piibli laiapõhjalisema lähenemisega sellele olulisele teemale”.

Wilson selgitas hääletamise teel vastu võetud seisukoha olemust selles 21 miljoni liikmega koguduses. „See on seisukoht, mitte osa koguduse käsiraamatust. See ei ole sedalaadi seisukoht, mille alusel koguduse nõukogud ja liikmed teiste inimeste üle kohut mõistaksid.” Pöördudes kogudusejuhtide poole, lisas ta: „Palun juhendage ja julgustage meie koguduseliikmeid just nii tegema. See on piibellik seisukoht, mille eesmärk on teavitada nii maailma kui ma meid endid, kuidas Piibel elust räägib.”

„Nagu te teate, on [sündimata elu pühadus] väga tundlik teema, kuid samas on meil eesõigus seda uurida,” ütles peakonverentsi asepresident Artur Stele, kes oli seisukoha kirjutamise komitee eesistuja.

Stele kirjeldas dokumendi kirjutamise protsessi, mis sai alguse Piibliuuringute Instituudi eetikakomiteest ja laienes peakonverentsi bioeetika komiteesse, mille liikmed esindavad erinevaid adventkoguduse tervisesüsteeme ja peakonverentsi komiteesid. Protsessi lõpuks oli seisukoha mustandist 27 versiooni.

Peakonverentsi tervisetöö juht Peter Landless rääkis kartusest, mille järgi see seisukoht on „tuumapomm, mis töötab adventkoguduse tervisesüsteemi vastu”, selgitades, et „vastus sellele hirmule on ei”. Landless näitas tabeleid selle kohta, kui palju on adventkogudusele kuuluvates terviseasutustes viimase aasta kestel aborte tehtud. Statistikast ilmneb, et see arv on väga väike ja pea kõik need juhud on seotud loote väärarenguga, nii et elu väljaspool emakat oleks võimatu.

Öelnud, et „meie terviseasutustel ei ole seoses abordiga imelist ajalugu”, rääkis Landless abordijuhtude järsust langusest alates 1992. aastast, mil ülalnimetatud juhised vastu võeti. „Peab selgesti ütlema: eesmärk on jõuda abortide mittetegemiseni nii palju kui vähegi võimalik.”

Piibliuuringute Instituudi direktor Elias Brasil de Souza ütles selle osas, et abordi seisukohta ei lisatud koguduse käsiraamatusse: „Selle ettevalmistamise protsessis ei olnud eesmärki kaasata seisukoht koguduse käsiraamatusse ega ka põhiuskumustesse. Kuid see dokument on juhis, mille alusel kogudus saab öelda oma liikmetele ja maailmale, missugune on meie seisukoht sel olulisel teemal.”

De Souza rõhutas ka seda, kuidas koguduseliikmeid julgustatakse seda seisukohta nägema. „Me ei peaks seda seisukohta kasutama inimeste äratõukamiseks. Me ei tohiks kasutada seda inimeste karistamisel. See on lunastav dokument. Kui loete seda seisukohta hoolikalt, näete selle lahket ja teadvustavat suhtumist keerulistesse olukordadesse, millesse inimesed teinekord satuvad. Selles dokumendis on palve olla kaastundlikud.”

Aastakoosoleku delegaatide arutelud peegeldasid erinevaid arusaamu antud teema osas.

Doug Batchelor, kes on jutlustaja ning Amazing Facts Ministries’i juht, oli üks esimesi, kes võttis sõna seisukoha poolt. „Ma tänan Jumalat, et kogudus sel teemal sõna võtab, ja ma soovin, et me oleksime teinud seda varem. Piibel õpetab, et inimelu on ime, Jumala and loomisel, ja et see algab eostumisel. Selge piibelliku seisukoha omamine sel teemal ei tähenda, et me hakkame ründama inimesi, kes sellega nõus ei ole.”
Loma Linda ülikooli president Richard Hart ütles: „Ma hindan seda dokumenti sellepärast, et see kinnitab elu pühadust.” Hart, kes on ise arst, selgitas, et Loma Linda ei paku valikulise abordi tegemist, ja kirjeldas meditsiinilisi olukordi, kus raseduse katkestamine võib olla vajalik. Ta rõhutas sellise sõnastuse olulisust, mis laseks neis rasketes oludes „arstil ja emal langetada kõige targema otsuse”.

Teised delegaadid väljendasid muret selle pärast, et seisukohast on välja jäetud sõnastus vägistamise ja verepilastuse kohta, mis mõlemad olid olemas 1992. aasta juhistes.

Ka Andrewsi ülikooli teoloogilise seminari dekaan Jiri Moskala pakkus soovitusi seisukohta muutmiseks. „See seisukoht vaikib kõige valusamate teemade suhtes seoses abordiga, nimelt vägistamisest. Ma loodan, et me ei saada oma kogudustele vale signaali, minnes mööda vägivalla ja vägistamise probleemist. Ma arvan, et vägistamine peaks olema ära nimetatud.”

Pärast esmaspäevast arutelu tegi istungi juhataja Thomas Lemon ettepaneku jätkata arutelu teisipäeval, millega delegaadid olid nõus. Seisukoha kirjutamise komitee sai aega viia sisse mõned toimetuslikud muudatused. Kolmapäeva lõunal võeti seisukoht vastu suure häälteenamusega; oli veidi ka neid, kes hääletasid vastu, põhjendades oma otsust seisukoha keelekasutusega.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat